Select Page


Viatoll: Oświadczenie w związku z publikacjami medialnymi dot. błędów w systemie viaTOLL


 

W związku z publikacjami medialnymi, dotyczącymi rzekomych błędów w systemie viaTOLL, operator systemu oświadcza, co następuje:
Od startu systemu rozdystrybuowano niemal milion urządzeń pokładowych, wady zostały stwierdzone w zaledwie 0,02% z nich. Reklamacje, dotyczące urządzeń pokładowych (viaBOX), są wnikliwie badane, a zastrzeżenia użytkowników, jeżeli okazują się zasadne – uwzględniane. Nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, że domniemane awarie urządzeń są dominującą przyczyną nakładania nieuzasadnionych kar na kierowców. Ponad 50% naruszeń systemu odnotowanych przez operatora dotyczy niedopełnienia obowiązku zarejestrowania się w systemie przed wjazdem na sieć dróg płatnych.
Doładowanie konta jest możliwe obecnie w 223 punktach zlokalizowanych bezpośrednio przy sieci dróg płatnych, liczącej obecnie 1890 km, jak również za pomocą Internetu i przelewu bankowego.
Kwestia wysokości kar za przejazd odcinkiem drogi bez środków na koncie jest regulowana przepisami ustawowymi.

Informacje o systemie viaTOLL
viaTOLL – system elektronicznego poboru opłat, wprowadzony 1 lipca 2011 roku, obowiązuje na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). viaTOLL jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Dokładny wykaz i mapa sieci dróg płatnych znajduje się na stronie internetowej www.viatoll.pl oraz w każdym Punkcie Dystrybucji i Punkcie Obsługi Klienta. Lokalizacja Punktów Dystrybucji i Punktów Obsługi Klienta jest dostępna na stronie www.viatoll.pl. Budową systemu zajmuje się firma Kapsch Telematic Services sp. z o. o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od 1 czerwca 2012 z systemu mogą dobrowolnie korzystać kierowcy pozostałych pojazdów. Dla nich viaTOLL jest alternatywą dla manualnego sposobu płacenia za korzystanie z wybranych odcinków autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA.

Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 7 lat temu.