Select Page


viaTOLL: Przychody z systemu systematycznie rosną


 

Po zaledwie ośmiu miesiącach przygotowań, 3 lipca o 6.00 rano ruszył w Polsce system poboru opłat elektronicznych viaTOLL. Jego wdrożenie należy do najsprawniej przeprowadzonych w całej Europie. Przez pierwsze 54 dni funkcjonowania, viaTOLL zarobił dla Skarbu Państwa prawie 80 milionów złotych.

Do 22 sierpnia prawie 80 mln złotych
Przychody osiągnięte w ramach systemu, które wpłynęły w lipcu 2011 roku na konto Krajowego Funduszu Drogowego wyniosły 26.718.445,10 zł. Na tę kwotę składają się przychody z elektronicznego i manualnego systemu poboru opłat, a także kary administracyjne, w wysokości 1.013.988 zł) nałożone na przewoźników i kierowców wraz z odsetkami. Do kwoty przychodów należy również dodać zobowiązania użytkowników, którzy posiadają umowy z odroczoną płatnością, w kwocie 8.008.340,80 zł, którzy na uregulowanie należności mają do 21  dni od wystawienia noty obciążeniowej.. Całkowity przychód z tytułu działania systemu viaTOLL w lipcu 2011 roku wyniósł więc 34.726.785,90 zł.

Przychody łączne, od uruchomienia systemu do 22 sierpnia, po korektach i z uwzględnieniem wstępnych danych dla kont okresowych z gwarancją (post-pay), wykazują istotny trend wzrostowy i obecnie wynoszą 78.718.971,64 zł.

Podane kwoty nie obejmują tej części przychodu, która nie została zebrana z powodu niepełnej szczelności systemu. Wg szacunków roboczych GDDKiA, obecnie najwięcej przychodów systemu viaTOLL generowanych jest na ok. 86 % międzywęzłowych odcinków płatnych, które są najdłuższe i występuje na nich największe natężenie ruchu. Ewentualne straty przychodu kształtują się w przedziale pomiędzy 5 a 10%. Ta szacunkowa wartość musi jeszcze zostać zweryfikowana i potwierdzona w odniesieniu do faktycznych przychodów w kolejnych okresach rozliczeniowych. Zgodnie z umową i dodatkową deklaracją Wykonawcy różnica zostanie pokryta przez firmę Kapsch Telematic Services.

Łączna liczba rejestracji
Przed wdrożeniem systemu viaTOLL, firma Kapsch Telematic Services oceniła, że będzie w nim zarejestrowanych około 450 – 470 tys. pojazdów. Te szacunki okazały się niezwykle trafne: do 24 sierpnia kierowcy pobrali prawie 481 500 urządzeń pokładowych viaBOX.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.