Select Page


viaTOLL: Zebrał niemal 900 mln zł


 

 

System viaTOLL zebrał niemal 900 mln zł  
W ciągu 13 miesięcy funkcjonowania łączne wpływy elektronicznego systemu poboru opłat wyniosły 889 mln zł. Kierowcom wydano około 900 tys. urządzeń pokładowych, a system obejmuje obecnie 1890 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA.
Od 1 lipca 2012 r. system viaTOLL objął kolejnych 320 km dróg, co przełożyło się na wysokość wpływów. W ostatnim miesiącu system naliczył kierowcom 90 mln zł opłat, mimo, że wakacje to sezon niższej aktywności firm transportowych. Zgodnie z szacunkami operatora systemu viaTOLL, we wrześniu łączna suma naliczonych opłat osiągnie poziom 1 mld zł, a w czwartym kwartale łączne wpływy systemu przekroczą dotychczasowy koszt jego budowy.

Coraz więcej nowoczesnych pojazdów
Najniższe stawki opłat w systemie viaTOLL przewidziane są dla nowoczesnych pojazdów spełniających najbardziej restrykcyjne normy emisji spalin (Euro 5 i Euro 6). Od wielu miesięcy przybywa pojazdów z homologacją Euro 4, Euro 5 i Euro 6, a spada udział starszych pojazdów ciężarowych i autobusów. Nadal najwięcej z nich spełnia normę Euro 3, ale ich przewaga nad pojazdami spełniającymi nowoczesną normę Euro 5 ciągle się zmniejsza. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zarejestrowanych pojazdów w podziale na klasy emisji spalin (w nawiasach znajdują się wartości sprzed miesiąca):
Euro 6 – 0,23% (0,23%) – bez zmian
Euro 5 – 27,15% (26,70%) – wzrost o 0,45%
Euro 4 – 15,00% (14,89%) – wzrost o 0,11%
Euro 3 – 31,30% (31,54%) – spadek o 0,24%
Euro 2 – 17,24% (17,47%%) – spadek o 0,23%
Euro 1 – 3,50% (3,55%) – spadek o 0,05%
Euro 0 – 5,55% (5,58%) – spadek o 0,03%

Coraz więcej rejestracji zagranicznych
Nadal rośnie procentowy udział pojazdów zagranicznych zarejestrowanych w systemie viaTOLL. Obecnie ich liczba osiągnęła poziom 35,88% (miesiąc temu – 34,5%). Poniżej lista użytkowników zagranicznych o najwyższym udziale procentowym wśród wszystkich rejestracji (w nawiasach podane zostały wartości sprzed miesiąca):
Niemcy  7,97% (7,66%)
Litwa 3,52% (3,49%)
Czechy 2,87 % (2,89%)
Rosja 2,84% (2,85%)
Ukraina 2,75% (2,78%)
Białoruś 1,75% (1,75%)
Słowacja 1,58% (1,59%)
Węgry 1,58% (1,58%)
Rumunia 1,23% (1,21%)
Łotwa 1,08% (1,09%)

Kierowcy wolą system pre-pay
Kierowcy zarejestrowani z systemie viaTOLL nadal w przeważającej większości rozliczają się za pomocą kont przedpłaconych (pre-pay). Tylko co piąty z nich (21,2%) korzysta z kont z odroczoną płatnością (post-pay). Obecnie nie widać, by te tendencje miały się szybko odwrócić.

Przewaga najcięższych pojazdów
W okresie wakacyjnym nieco przybyło samochodów osobowych i dostawczych o DMC <= 3,5 t, które mogą tworzyć zestawy o DMC > 3,5 t. Obecnie pojazdy te stanowią 7,90% wszystkich rejestracji (miesiąc temu 7,59%). Mimo okresu wzmożonych przewozów turystycznych nie przybyło znacząco autobusów (6,25% rejestracji – od miesiąca bez zmian). Najcięższe pojazdy o DMC powyżej 12 t – z przyczepą lub bez stanowią 68,03% wszystkich rejestracji (miesiąc temu 68,24%). Druga co do wielkości grupa 11,22% to pojazdy o DMC powyżej 3,5 t (na początku lipca br. – 11,29%). Nieco mniej – 5,04% (spadek z 5,13%) udziału we wszystkich rejestracjach ma kategoria pojazdów o DMC poniżej 12 t, które mogą tworzyć zestawy o DMC powyżej 12 t.

Które drogi są najbardziej uczęszczane
W lipcu br. do sieci dróg płatnych dołączono kolejne odcinki o łącznej długości 320 km, w tym długie fragmenty DK 91 i DK 92. Po raz pierwszy operator systemu upublicznił informacje o tym, które drogi w systemie są najbardziej obciążone, a tym samym przynoszą najwyższe dochody Krajowemu Funduszowi Drogowemu. Oto 10 dróg, na których w lipcu naliczono kierowcom najwięcej „płatnych kilometrów”:
A4 – 76,40 mln km
DK 92 – 17,64 mln km
A2 – 16,42 mln km
S7 – 10,90 mln km
S1 – 9,01 mln km
S3 – 8,98 mln km
DK 7 – 7,23 mln km
DK 91 – 6,04 mln km
S8 – 6,02 mln km
S6 – 5,09 mln km

Więcej informacji


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.