Select Page


viaTOLL: zebrał ponad 320 mln zł


 

Po pięciu miesiącach działania, system viaTOLL zebrał ponad 320 mln złotych. Kwota ta w całości zasiliła konto Krajowego Funduszu Drogowego.

Wstępne szacunki Ministerstwa Infrastruktury zakładały, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania system zbierze od kierowców ponad 400 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że prognozowana kwota zostanie osiągnięta.

Istnieje kilka czynników powodujących, że wpływy systemu viaTOLL są coraz wyższe. Cały czas rośnie liczba rejestracji kierowców, system osiągnął docelową szczelność, a wielu kierowców przekonało się, że omijanie odcinków płatnych jest tylko pozorną oszczędnością. W przyszłym roku do obecnej sieci 1600 km dróg objętych opłatami dołączą kolejne, o szacowanej łącznej długości 700 km, co dodatkowo przyczyni się do zwiększenia przychodów osiąganych przez system.

Czy viaTOLL jest dochodowy?
Kontrakt na budowę systemu viaTOLL opiewa na kwotę 4,9 mld zł. Jest ona wypłacana w ratach przez osiem lat, po osiągnięciu określonych celów np. po włączeniu do niego określonych odcinków dróg. Pierwotnie szacowano, że wpływy z systemu zrównoważą wydatki na jego budowę już pod koniec 2012 roku. Nie oznacza to, że do tego czasu system zbierze 4,9 mld zł, lecz że pozyskane środki przekroczą sumę jaką do tego czasu pochłonęła budowa i funkcjonowanie systemu, a w kolejnych okresach system będzie generował rzeczywiste zyski, które będą mogły zostać przeznaczone na cele związane z budową nowej i poprawą obecnej infrastruktury drogowej w Polsce.

Prognozy GDDKiA, dotyczące przychodów i kosztów Krajowego Systemu Poboru Opłat zakładały, że system zacznie przynosić zysk na koniec 2012 roku, czyli po półtora roku funkcjonowania.

Przychody Koszty

2011 (II połowa)

481 866 000

1 317 449 442

2012

1 210 631 000

382 397 281

 

1 692 497 000

1 699 846 723

Rzeczywiste koszty poniesione dotychczas przez GDDKiA wynoszą: 595 222 091,38 PLN i obejmują płatności z tytułu 4 faktur związanych z płatnościami ryczałtowymi – budową systemu.

Wdrożenie systemu viaTOLL oznacza także koniec wypłacania rekompensat prywatnym koncesjonariuszom autostrad. W 2010 roku pochłonęły one większość wpływów pozyskanych ze sprzedaży winiet. Biorąc dodatkowo pod uwagę koszt dystrybucji winiet, stary system był deficytowy bez żadnych perspektyw na uzyskanie rentowności.
„Obserwując wpływy systemu viaTOLL mogę stwierdzić, że przyniesie on Skarbowi Państwa zysk wielokrotnie wyższy od poniesionych nakładów. W przypadku tak złożonych projektów trudno oczekiwać, by zwrot miliardowych inwestycji infrastrukturalnych następował już po kilku miesiącach. Nakłady na wprowadzenie w Polsce elektronicznego systemu poboru opłat zgodnie z szacunkami mogą się zwrócić już po półtora roku” – mówi Marek Cywiński, dyrektor generalny firmy Kapsch, wykonawcy systemu.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.