Select Page


Ważna zmiana ustawy o transporcie drogowym


 

W dniu 5 kwietnia 2013 roku przekazano Prezydentowi do podpisu wyczekiwaną od niemal 2 lat nowelizację ustawy o transporcie drogowym, która dostosowuje polski system prawa transportowego do norm unijnych, a w szczególności do przepisów pakietu transportowego wg rozporządzeń 1071-1073/2009. Ponadto dokonano ciekawej zmiany do ustawy o czasie pracy kierowców. Do najważniejszych zmian należą:

– Wprowadzenie definicji bazy eksploatacyjnej
– W zakresie uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji międzynarodowej – bezpośrednie odwołanie do przepisów rozporządzeń 1071-1073/2009,
– Ścisłe uregulowanie zasad poświadczania sytuacji finansowej przedsiebiorstw transportowych,
– Likwidacja licencji krajowej – wprowadzenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,
– Zasady zatrudniania lub wynajmowania osób z certyfikatem kompetencji CPC,
– Reguła dwóch poważnych naruszeń – nowe zasady cofania dobrej reputacji,
– Wprowadzenie ewidencji czasu pracy dla przedsiębiorcy
– Ustalenie zasad używania dotychczasowych licencji
 
Ustawa wchodzi po 90 dniach od jej ogłoszenia (niektóre przepisy wejdą w życie już po 60 dniach)

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

eprzewoznik.pl za www.polskieforumtransportu.org


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.