Select Page


Wincanton Polska: Odpowiedzialny Pracodawca–Lider HR 2011


 

Wincanton, wiodący w Europie twórca i dostawca zaawansowanych usług z zakresu łańcucha dostaw, został utytułowany ogólnopolskim godłem „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2011”. To już kolejna nagroda dla firmy, której w poprzednich latach przyznano tytuły „Solidny Pracodawca Roku 2008” oraz „Solidny Pracodawca Roku 2009”.

Program Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR, to ogólnopolska inicjatywa z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w firmach. Głównym celem programu jest upowszechnianie i eksponowanie właściwych wzorców działań w zakresie polityki personalnej firm oraz prawidłowego równoważenia interesu biznesowego ze sprawami personalnymi. Głównym kryterium wyboru laureatów Programu była szeroko rozumiana jakość zatrudnienia. Dlatego  wzięto pod uwagę m.in.: przestrzeganie przepisów BHP, możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników, dynamikę rozwoju kadry, system motywacyjny oraz działania na rzecz lokalnej społeczności.

Pracownicy Wincanton mogą podnosić swoje kwalifikacje dzięki licznym szkoleniom rozwojowym. Firma oferuje zatrudnionym cykl szkoleń współfinasowanych przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozbudowany system motywacyjny daje pracującym w Wincanton dostęp do wielu dodatkowych świadczeń, takich jak bony podarunkowe i rekreacyjne, paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do dodatkowego ubezpieczenia medycznego oraz pomoc dla zatrudnionych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Pracownicy Wincanton Polska prowadzą również wiele działań na rzecz społeczności lokalnej. Na terenie firmy są organizowane cykliczne zbiórki krwi i przyjmowanie zgłoszeń do bazy dawców szpiku kostnego. Poza tym przeprowadzane są zbiórki darów na rzecz potrzebujących pracowników bądź zbiórki żywności dla Banków Żywności.

– „Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy tytuł Lidera HR 2011, gdyż dowodzi on, że efekty stosowania naszej polityki personalnej są dostrzegane nie tylko wewnątrz naszej organizacji, ale także przez otoczenie zewnętrzne. Zarządzając zasobami ludzkimi w Wincanton staramy się przede wszystkim dbać o naszych pracowników, czyli umożliwiać im rozwój na każdym etapie kariery, zapewniać należyte bezpieczeństwo i dbać o dobrą atmosferę w zespole. Poprzez te działania nieustannie dążymy do doskonałości w osiąganiu najwyższych standardów kultury organizacyjnej i polityki personalnej. – mówi Grzegorz Zakrzewski, Dyrektor Personalny, Wincanton Polska.

Wincanton prowadzi intensywne działania na rzecz utrzymania wysokich standardów polityki personalnej. W tym celu prowadzony jest szereg aktywności ukierunkowanych na rozwój licznej, bo liczącej około 900 osób, grupy pracowników Wincanton w Polsce. Bardzo dobrą jakość działań firmy w zakresie przestrzegania przepisów BHP potwierdzają ankiety pracownicze oraz świetne wyniki licznych audytów przeprowadzonych przez Klientów Wincanton oraz podmioty certyfikacyjne.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.