Select Page


WITD: Akcja „Tunel” w Białymstoku


 

W nocy z 7 na 8 czerwca inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z Podlaskimi Policjantami, funkcjonariuszami Służby Celnej, Straży Granicznej i Straży Pożarnej uczestniczyli we wspólnych działaniach pod nazwą „Tunel”. Kontrole odbywały się na dwóch punktach kontrolnych – w Białymstoku, w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz w Knyszynie na drodze wojewódzkiej nr 671.

Funkcjonariusze kontrolowali czas pracy kierowców ciężarówek. Sprawdzali stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz legalność pobytu cudzoziemców. Ponadto kontroli podlegał ładunek i bagaż pod kątem przewozu narkotyków lub nielegalnych papierosów i alkoholu. Ciężarówki prześwietlano promieniami RTG – za pomocą mobilnego urządzenia skanującego.

Za naruszenia przepisów o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców wobec przedsiębiorców wszczęto wyjaśniające postępowania administracyjne zagrożone karami na łączną kwotę 2700 zł. Sprawdzeniu stanu trzeźwości poddano 585 kierujących pojazdami. Podczas badań okazało się, że pięciu spośród kontrolowanych kierowców znajduje się pod wpływem alkoholu. Rekordzista miał 1,03 mg/l co stanowi ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu oraz wydany wcześniej zakaz sądowy.

Ujawniono 1197 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o łącznej wartości 13035zł oraz jedno przestępstwo karne skarbowe. Ponadto funkcjonariusze, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami, ukarali mandatami karnymi 20 kierowców. Za zły stan pojazdów zatrzymano 2 dowody rejestracyjne.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 5 lat temu.