Select Page


WITD Białystok: Porozumienia o współpracy z innymi służbami


 

W ostatnim czasie, Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego podpisał porozumienia o współpracy z Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, Dyrektorem Izby Celnej w Białymstoku oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku.
Porozumienia z innymi służbami, mają na celu zapobieganie oraz eliminowanie naruszeń i zagrożeń występujących przy przewozach drogowych.
Przyczynią się do skuteczniejszego wykonywania czynności kontrolnych przez inspektorów WITD w województwie podlaskim.
Obecnie prowadzone są uzgodnienia z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie podpisania nowego porozumienia o współpracy, mającego na celu zwalczanie oraz zapobieganie naruszeń związanych z ochroną środowiska, a w szczególności krajowym i transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Więcej na: www.bialystok.witd.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.