Select Page


WNP: Polscy przewoźnicy drogowi umocnili się w Europie


 

Polska umocniła się w grupie 27 krajów UE na pozycji lidera lub na czołowej pozycji w usługach przewozów drogowych, wynika z opublikowanego dziś zestawienia Eurostat.

W latach 2006-2011 transport drogowy w UE-27 zmalał o 6,3 proc. – do 1 731 mld tonokm, natomiast w Polsce wzrósł o blisko 62 proc. – do 207,7 mld tonokm.
Nieco wolniejszy wzrost wystąpił w Bułgarii (+54 proc.) i Słowenii (+36 proc.), natomiast spadki w: Rumunii (-54 proc.), Irlandii (-42 proc.) i Grecji (-29 proc.).
W samym 2011 roku transport drogowy zmalał w UE o blisko 1 proc., a w Polsce zwiększył się o 2,6 proc.

Pod względem wielkości pracy przewozowej, polski transport drogowy zajmował w 2011 roku już drugie miejsce w UE-27, za Niemcami (323,8 mld tnkm), wyprzedzając w ciągu roku trzecią już Hiszpanię (206,8 mld tnkm) i Francję (195,7 mln tknm), którą wyprzedził rok wcześniej.

Międzynarodowy transport drogowy zmalał w 2011 r. w UE-27 o prawie 2 proc. w porównaniu do 2010 r. Wystąpiła zrównoważona sytuacja, podkreśla Eurostat, bowiem dwanaście państw członkowskich odnotowano wzrost tego segmentu transportu, a dwanaście jego spadek. Najwyższy wzrost wystąpił na Łotwie (18 proc.), Litwie (12 proc.) i w Bułgarii (10 proc.), podczas gdy największy spadek we Włoszech (43 proc.) i w Finlandii (28 proc.).

Znaczenie transportu międzynarodowego jest jednak bardzo różne w poszczególnych krach. W 2011 roku stanowił on mniej niż 15 proc. we Francji, Włoszech, na Cyprze, w Finlandii i Szwecji, bowiem wystąpił w nich duży spadek transportu międzynarodowego w latach 2007-2011 (z wyjątkiem Szwecji). Z kolei ponad 70 proc. udział w przewozach drogowych miał transport międzynarodowy w Czechach, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, Słowenii i Słowacji.

W Polsce wskaźnik ten wynosił w 2011 roku 57 proc., ale dzięki dużej pracy przewozowej, zapewniło to naszym przewoźnikom pozycję nr 1 w UE pod względem udziału tego segmentu w łącznym transporcie drogowym (wskaźnik 20,9 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowały się: Hiszpania (11,4 proc.), Niemcy (10,4 proc.), Czechy (7,1 proc.) i Holandia (6,9 proc.).

Źródło: wnp.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 6 lat temu.