Select Page


WPHI Bukareszt: ważna informacja dla kierowców nt. opon zimowych


opony zimowe
 

Zgodnie z Rozporządzeniem w Trybie Pilnym nr. 195/2002 (z póżn. zm.) w Rumunii, podczas jazdy na drodze pokrytej śniegiem lub lodem samochodów ciężarowych, konieczne jest posiadanie opon zimowych, lub łańcuchów na kołach osi napędowej/ ych.

Nie przestrzeganie tego przepisu jest karane zabraniem przez policję dowodu rejestracyjnego  (unieruchomienie samochodu) oraz mandatem w wysokości od 720 do 1600 RON. Należy pamiętać, że przestrzeganie ww. przepisów kontroluje policja.

Ponadto, firmy przewozowe i kierowcy są zobowiązani także do przestrzegania przepisów  europejskich aktów prawnych, a do kontroli na ich podstawie jest uprawniona Inspekcja Transportowa (I.S.C.T.R.).  W przypadku nie posiadania opon zimowych lub łańcuchów, co powoduje zablokowanie odcinka drogi nakładany jest mandat (wysokość kwoty od 8.000 – 12.000 RON) oraz nakładany jest obowiązek uiszczenia kosztów powstałych z tytułu interwencji właściwych służb (co dla zagranicznych firm transportowych jest raczej trudne z przyczyn technicznych do uiszczenia – brak nr IBAN i SWIFT w rumuńskich protokołach).

Źródło: bukareszt.trade.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.