Select Page


Wtransnet: sito dla chętnych na giełdę ładunków


 

Giełda ładunków Wtransnet z hiszpańskiej Barcelony prowadzi restrykcyjną politykę sprawdzania firm chętnych do korzystania z jej usług. Normy polityki jakości QAP (Quality Assurance Policy) uniemożliwiły przyłączenie się do społeczności Wtransnet przedsiębiorstwa Balearia Logistics Group. Wyszło bowiem na jaw domniemane oszustwo Balearia Logistics Group. Oznacza to, że system jakości Wtransnet jest naprawdę skuteczny.

Balearia Logistics Group z siedzibą na Balearach, starała się wielokrotnie o rejestrację w Wtransnet, ale nie spełniając wymaganych norm, które regulują zasady rejestracji nowych członków, nie została dopuszczona do społeczności Wtransnet.

Balearia Logistics Group, obecnie oskarżona o odsprzedaż ładunków różnym przewoźnikom oraz generowanie zaległości płatniczych, które w niektórych przypadkach sięgnęły kwoty 190 tys. euro, złożyła wniosek o rejestrację w Wtransnet we wrześniu 2010 r. Nie spełniając warunków, wymaganych od wszystkich nowych klientów, nie zezwolono firmie na korzystanie z ani jednego spośród wielu serwisów Wtransnet.

Wymagania, których nie spełniało to przedsiębiorstwo, były następujące:
– firma działała na rynku mniej niż rok; powstała zaledwie 3 miesiące przed próbą pierwszej rejestracji na Wtransnet,
– jej działalność, wg zapisu w dokumentach, nie była powiązania z transportem lub logistyką (jest firmą deweloperską),
– nie posiadała dowodów rejestracyjnych pojazdów: nie przedstawiła żadnego dokumentu 5 ciężarówek, które według firmy, do niej należały.

W związku z naciskami ze strony firmy, która twierdziła, że utrzymuje relacje handlowe z wieloma firmami zrzeszonymi w Wtransnet, jej sprawa została przekazana do Komisji Audytowej. Z powodu braku wymaganej dokumentacji, Komisja postanowiła ostatecznie odrzucić wniosek o rejestrację firmy.

Sprawa Logistics Group Balearia zwraca uwagę na potrzebę dysponowania odpowiednimi zasadami weryfikacji nowych firm, a także potwierdza skuteczność polityki i norm, które regulują transakcje i zachowania klientów Wtransnet. System QAP, który integruje różne mechanizmy weryfikacji danych i dokumentacji, potwierdził swoją skuteczność.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.