Select Page


Wydawanie zezwoleń EKMT


 

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, iż zezwolenia EKMT przyznane przez Komisję Społeczną lista wydawane będą od dnia 20 grudnia do dnia 4 stycznia.

Pozostałe zezwolenia EKMT tj:

    Grupy 5 Euro IV – bez A, GR, I i RUS;
    Grupy 7 Euro IV – bez A, GR, I, RUS i H;
    Grupy 5 Euro V – bez A, GR, I i RUS;
    Grupy 7 Euro V – bez A, GR, I, RUS i H

wydawane w ramach tzw. „wolnej sprzedaży” wydawane będą do czasu wyczerpania się ich puli.

Termin składania odwołań od decyzji Komisji Społecznej do 24 grudnia 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem odbioru zezwolenia będzie:

•okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (1800 PLN)

•odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;

•posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.
    
Więcej informacji…


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.