Select Page


Wykonywanie przewozów – Ukraina


 

BOTM na swoich stronach przypomina o ustaleniach polsko- ukraińskiej Komisji Mieszanej w sprawie wykonywania przewozów do/z krajów trzecich oraz przewozów dwustronnych i tranzytowych.

Przepisy mówią, że przewozy do/ z krajów trzecich  (tranzytem przez kraj rejestracji pojazdu) począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku wykonywane będą pojazdami kategorii minimum EURO 3.  W przypadku przewozów do/z krajów trzecich pojazdami EURO 3  naczepa/przyczepa powinna być wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2000. Z kolei jeżeli pojazd spełnia daną normę ekologiczną pomimo, że został wyprodukowany wcześniej niż w ustalonym powyżej roku produkcji dla tej normy dokumentuje się to certyfikatem potwierdzającym spełnienie tej normy(wydanego przez producenta pojazdu). Przewozy do/z krajów trzecich będą odbywały się przez przejścia graniczne na granicy polsko – ukraińskiej.

Jeśli chodzi o przewozy dwustronne i tranzytowe, organy kontrolne obu stron dla określenia normy ekologicznej, przy wykorzystaniu zezwoleń dla pojazdów ekologicznych, będą brały pod uwagę rok produkcji znajdujący się w dokumentach rejestracyjnych pojazdu. Są to:
– norma Euro 1 od 1993
– norma Euro 2 od 1996
– norma Euro 3 od 2000
– norma Euro 4 od 2006

Zasady ogólne określają, iż w przypadku, jeżeli pojazd spełnia daną normę ekologiczną pomimo, że został wyprodukowany wcześniej niż w ustalonym powyżej roku produkcji dla tej normy dokumentuje się to certyfikatem potwierdzającym spełnienie tej normy.

Z kolei pojazd z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wyższej normy ekologicznej zawsze może wykorzystywać zezwolenie dla pojazdu o niższej kategorii ekologiczności.

Żródło: botm.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , , , , , , , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.