Select Page


Zmiana na stanowisku Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej


 

8 marca 2010 r. Minister Finansów na wniosek Szefa Służby Celnej powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej młodszemu inspektorowi celnemu Remigiuszowi Woźniakowi, dotychczasowemu zastępcy dyrektora odpowiedzialnemu za pion kontroli. Decyzją Szefa Służby Celnej dotychczasowy dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej, młodszy inspektor celny Jerzy Siedlanowski, powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

Remigiusz Woźniak ma 40 lat. Nowy szef bialskiej Izby Celnej jest Absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończył też podyplomowe studia kryminalistyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu we Wrocławiu. W administracji celnej pracuje od roku 1995. Służbę w cle rozpoczął od pracy na stanowisku kontrolera celnego w Oddziale Celnym w Zielonej Górze, skąd po dwóch miesiącach przeniesiony został do Referatu Operacyjnego w Olszynie. W połowie 2000 r. Dyrektor tworzył, a następnie kierował (do 2002 r.) Referatem Operacyjnym w Gubinku. W 2002 r. został Naczelnikiem Wydziału Dokumentacji Celnej, gdzie pracował do stycznia 2006 r. Wówczas to Minister Finansów powołał go na stanowisko zastępy Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie. Od lipca 2009 r. Remigiusz Woźniak pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej i był odpowiedzialny za pion kontroli.

Remigiusz Woźniak jest żonaty, ma córkę. Prywatnie pasją dyrektora jest sport – jest zapalonym kibicem żużlowym, pasjonuje się koszykówką, którą sam niegdyś czynnie uprawiał.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 9 lat temu.