Select Page


Zmiana na stanowisku prezesa zarządu PEKAES


 

25 marca 2010 roku Krzysztof Zdziarski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu. Rada Nadzorcza na nowego prezesa zarządu PEKAES powołała Jacka Machockiego, które obejmie stanowisko z dniem 1 kwietnia.

PEKAES to znana marka sektora TSL, operator logistyczny, jedyna spółka z branży TSL notowana od 2004 na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

‚Zakończona sukcesem restrukturyzacja PEKAESu to bez wątpienia zasługa profesjonalizmu i pracy Krzysztofa Zdziarskiego. Dziś PEKAES to firma nowoczesna, o zdrowych podstawach finansowych, zdolna do konkurowania z największymi graczami na polskim rynku. Przed nami jednak kolejne wyzwania – budowa  długofalowej strategii oraz zdefiniowanie  docelowej pozycji  spółki w szeroko rozumianej branży  logistyki. Jestem przekonany, że pod kierownictwem pana Jacka Machockiego, jednego z najlepszych ekspertów w Polsce PEKAES, sprosta nowym wyzwaniom. W ciągu najbliższych tygodni Rada Nadzorcza zatwierdzi i zaprezentuje rynkowi strategię na lata 2010-2012. Liczę, że koncentracja na budowaniu wartości firmy dla rynku, akcjonariuszy i pracowników przyniesie wymierne efekty – powiedział Dariusz Mioduski, przewodniczący Rady Nadzorczej PEKAES.
Ostatnie 3 lata w spółce to etap budowy i udoskonalania sieci dystrybucyjnej, wdrożenia rozwiązań do obsługi przesyłek drobnicowych i paczkowych, zmiana modelu funkcjonowania przewozów całopojazdowych . PEKAES podniósł poziom procesów operacyjnych i udoskonalił jakość serwisu. Grupa zreorganizowała się i uprościła swoją strukturę. Równocześnie spółka odpracowywała straty i wzmacniała pozycję rynkową dołączając ponownie do grupy liderów swojego sektora.
W 2009 roku wolne przepływy pieniężane wyniosły 38 mln zł, przekraczając o 6,3 mln zł prognozowany poziom. Wraz z odbudową wartości spółki PEKAES zaczął także wypłacać dywidendę.


Sylwetka Jacka Machockiego

Nowy prezes zarządu PEKAES dołączy do zespołu 1 kwietnia. Jest to doświadczony menedżer, ze znajomością rynku operatorów logistycznych i z sukcesami w zarządzaniu firmami o tym profilu.
Jacek Machocki ukończył ekonomikę transportu na Wydziale Handlu Wewnętrznego oraz finanse w handlu zagranicznym na Wydziale Handlu Zagranicznego SGH. Ukończył także szkolenia z zakresu zarządzania w kraju i zagranicą, między innymi Planowanie i zarządzanie strategiczne (Duke University – USA), Zarządzanie logistyczne (Chalmers University of Technology – Geteborg / Szwecja), Strategie w działaniu ( Stanford University –USA).
Posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania, strategii biznesu, projektowania, wdrażania i zarządzania łańcuchami i sieciami logistycznymi.
Zaczynał w Instytucie Transportu Samochodowego, następnie pracował w PEKAES Auto Transport SA. W roku 1990 stworzył pierwszą w Polsce firmę z udziałem kapitału zagranicznego w branży transportowej, którą zarządzał nieprzerwanie do roku 2004, przeprowadzając ją z sukcesem przez kolejne etapy rozwoju i fuzje. Stworzony przez niego SCANSPOL, zmienił się w SCANSPED a następnie stał się fundamentem SCHENKERA. Od października 2004 roku jest partnerem w DGL Polska Sp. z o.o. Jacek Machocki wielokrotnie współpracował w PEKAES przy różnego rodzaju projektach.

Źródło:  www.pekaes.com.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 9 lat temu.