Select Page


Zmiana zasad czasowego wycofania pojazdów z eksploatacji


 

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury z dniem ogłoszenia tj. w dniu 12 maja 2010 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 79, poz. 524) określające wysokości opłat w zależności od okresu wycofania pojazdu z ruchu.

Rozporządzenie  zostało wydane w związku z potrzebą dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, które zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 246). Zmiana art. 78a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadza wydłużenie do 24 miesięcy okresu, na który pojazd może być czasowo wycofany z ruchu. Jednocześnie wprowadza możliwość przedłużenia tego terminu z zastrzeżeniem, że łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu. Wysokość maksymalnej opłaty za wycofanie pojazdu z ruchu określona w art. 78a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym pozostała bez zmian i wynosi 150 zł.

Przedmiotowe rozporządzenie pozostawia na dotychczasowym poziomie 80,00 zł, wysokość opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy. Zmianie uległo rozłożenie opłaty za kolejne miesiące czasowego wycofania pojazdów z ruchu, w taki sposób, aby następowało sukcesywne jej zmniejszanie, stosując poniższy sposób rozłożenia tej opłaty:

–        4 zł – za każdy kolejny miesiąc od 3 do 12 miesiąca;
–        2 zł – za każdy kolejny miesiąc od 13 do 24 miesiąca;
–        0,25 zł – za każdy kolejny miesiąc od 25 do 48 miesiąca.

Źródło: mi.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.