Select Page


GDDKiA: Zmiany po tegorocznej weryfikacji oznakowania


 

Prawie półtora tysiąca miejsc na sieci dróg krajowych zweryfikowały służby drogowe GDDKiA, we współpracy z Policją podczas dorocznej weryfikacji oznakowania. W tym roku na celowniku znalazły się ograniczenia prędkości. Do 15 czerwca zmiany zostaną wprowadzone w 406 miejscach.

 Zmiany w lokalnych ograniczeniach prędkości na drogach krajowych to wynik przeprowadzonej przez pracowników GDDKiA oraz Policji weryfikacji oznakowania w zakresie obowiązywania znaku B-33. W 262 przypadkach prędkość dopuszczalną w stosunku do obowiązujących limitów podwyższono, 144 natomiast obniżono. Najczęściej potrzeba obniżenia aktualnie wyznaczonej prędkości dopuszczalnej dotyczyła sytuacji, w których na danym odcinku obowiązywała prędkość wynikająca z przepisów ogólnych, a wnioski z przeprowadzonej analizy nakazywały obniżenie jej do 70 km/h. Takich przypadków odnotowano 46. Najwięcej, bo 65 zmian, zarówno podwyższeń jak i obniżeń prędkości, dotyczyło dwóch dróg na terenie województwa wielkopolskiego:  dk 92 oraz dk 11.

 Obecnie trwa proces wynoszenia znaków z nowymi limitami prędkości w teren. Potrwa on do połowy czerwca.

 GDDKiA zarządzając ruchem zgodnie z obowiązującymi przepisami dwa razy do roku dokonuje przeglądu istniejącego oznakowania na sieci dróg krajowych, co roku zwracając szczególną uwagę na inny aspekt oznakowania drogowego.  W tym roku szczególną uwagę poświęcono ograniczeniom prędkości wyrażonym znakami B-33. Pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzając ten proces weryfikowali także uwagi wysyłane przez użytkowników dróg poprzez formularz kontaktowy – aplikację dostępną od końca lutego br w serwisie internetowym GDDKiA.

Więcej na www.gddkia.gov.pl


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.