Select Page


Lekka nadwyżka przestrzeni ładunkowych w trzecim kwartale


Aplikacja-barometru-transportowego
 

Po zaskakującym rozkwicie jaki miał miejsce w branży TSL w poprzednim kwartale, w trzecim barometr transportowy znów wykazał jak bardzo rynek ten jest nieprzewidywalny. Wraz z początkiem czerwca zmniejszył się udział ładunków. Tendencja spadkowa utrzymywała się do sierpnia, by pod koniec września znacząco wzrosnąć. W ostatecznym rozliczeniu tego okresu stosunek ilości frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych wyniósł odpowiednio 49%:51%.

 

 

PL_TM_Quartalsbericht_2014_Q3

 

Według wskazań barometru TimoCom, miniony kwartał w porównaniu z analogicznym czasem w ostatnich trzech latach nie wykazał znaczących zmian. W lipcu, na europejskim rynku transportowym, stosunek ilości frachtów (47%) do wolnych przestrzeni ładunkowych (53%) zmalał o cztery punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W sierpniu branża TSL jak co roku spodziewała się dalszego spadku liczby dostępnych na rynku ofert ładunków. W większości krajów europejskich trwał w tym czasie sezon urlopowy, co naturalnie spowodowało znaczne spowolnienie w gospodarce transportowej. Nikogo nie powinien zatem zaskoczyć fakt, iż pula ofert ładunków zmniejszyła się o kolejne 4 punkty procentowe i wskazówka barometru transportowego TimoCom zatrzymała się na poziomie 43% dla frachtów i 57% dla wolnych przestrzeni ładunkowych. „Znaczące w tym kontekście jest to, że aż do sierpnia, istotne w tym roku czynniki, jak złe warunki atmosferyczne czy kryzys pomiędzy Ukrainą a Rosją, nie spowodowały żadnych globalnych przesunięć”, mówi Marcel Frings, Chief Representative firmy TimoCom. „Naturalnie nie dotyczy to transportu wewnątrzkrajowego. Zmniejszyła się jedynie ilość ładunków wyjeżdżających z Rosji we wszystkich kierunkach Europy.”

Bogaty w ładunki finisz

O niespodziankę w statystykach kwartalnych zatroszczył się wrzesień. I to nie dlatego, że udział frachtów na rynku ponownie wzrósł doprowadzając do znacznej nadwyżki. Podobne tendencje można było zaobserwować także w minionych latach. Zaskakująca tym razem była siła odnotowano wyniku, ponieważ liczba dostępnych w Europie ładunków wzrosła aż o 14%. Stosunek frachtów (57%) do ilości wolnych pojazdów (43%) osiągnął tym samym najwyższy w historii poziom zarówno w tym roku, jak i stosunku do ostatnich trzech lat. Wskazania te można więc uznać za dobrą prognozę na pozytywne zakończenie 2014 roku. Dostrzega to również Marcel Frings: „Naszym zdaniem czwarty kwartał będzie słabł w mniejszym stopniu niż zostaliśmy do tego przyzwyczajeni. Tym samym październik będzie podobny do września – bogaty we frachty. W listopadzie nastąpi niewielkie załamanie, a w grudniu znów zwiększy się zapotrzebowanie na usługi transportowe, w związku z czym również wskazówka barometru transportowego TimoCom powędruje w górę.”

Źródło

 

Katagoria: Sprawy techniczne
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.