Select Page


Zmiany w ograniczeniach i zakazach ruchów pojazdów


 

W  dzienniku  ustaw nr 122 z dnia 7 lipca 2010 roku ukazało się  rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Najważniejszym zapisem zmienionego rozporządzenia jest rozszerzenie wyjątku od zakazu  dla pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej miesięcznej lub rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu, czyli 22 lipca 2010 r.


Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

[pobierz dokument]

Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

[pobierz dokument]
 

Katagoria: Akty prawne
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 9 lat temu.