Select Page


Kategoria: Komentarz Bolesława Milewskiego

O co chodzi Rosjanom?

Konia z rzędem temu, kto powie, o co chodzi Rosjanom. Czy polski transport jest im belką w oku? Po...

Read More

Bolesław Milewski: Musi być bezpieczniej

Przyjęło się, że pojazd i ładunek najłatwiej stracić na wschód od Odry. Tymczasem w Europie Zachodniej sytuacja wcale nie jest lepsza i pogarsza się z roku na rok. Dlatego zwróciliśmy się Komisji Europejskiej z apelem o podjęcie...

Read More

Przykre zaskoczenie

W ubiegłym roku kierownictwo resortu transportu zadeklarowało gotowość do rozmów o niezbędnych zmianach w funkcjonowaniu elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL. Potraktowaliśmy tę deklarację poważnie. Nasi...

Read More

Dekalog zmian opłat drogowych

Pomimo naszych licznych apeli wciąż nic nie dzieje się w sprawie zmian prawnych zasad funkcjonowania systemu poboru opłat za przejazd po drogach krajowych. Szybkich zmian wymaga cały system, od poboru opłat do wysokości kar....

Read More

Czas na porządki w polskim transporcie drogowym

Wszyscy zajmujący się na co dzień transportem drogowym zdają sobie sprawę, że zaczyna się bardzo niepokojący okres. Wśród członków OZPTD daje się odczuć strach, gdy rozmawiamy o wynikach firm za styczeń i luty. Jakie są...

Read More

I kto tu jest mordercą…

Od lat, jak bumerang, powraca sprawa kierowców ciężarówek, określanych mianem drogowych troglodytów. Ba, padają znacznie mocniejsze słowa nawet z gatunku „drogowych morderców”. Jak ma się do tego śmierć kierowcy, który zmarł po...

Read More

Rzecznik prześwietlił elektroniczne kary

Rzecznik Praw Obywatelskich negatywnie wypowiedział się o praktyce nakładania kar za przejazd pod drogach objętych elektronicznym poborem opłat. Rzecznik zajął się sprawą po pismach, jakie otrzymał z naszego związku....

Read More

Czas podsumowań

To był trudny rok, ale ważny dla naszego związku. Przez mijające 12 miesięcy sporo udało się zrobić, choć wyzwań wciąż nie ubywa. W lutym odbyło się walne zgromadzenie. Spotkaliśmy się w Polichnie. Nasi członkowie wyznaczyli dwa...

Read More

Powiedzmy stop gminnym Janosikom

Kto jest największym frajerem w Polsce? Przewoźnicy! Dlaczego? Bo dają się „strzyc”, jak stado owieczek. Rozbuchany fiskalizm państwa polskiego wciąż żąda od transportu podatków. Znacznie większych niż w przypadku innych...

Read More

A jednak pomogło…

Przez kilka tygodni nasz związek zbierał przykłady nadgorliwości niemieckiej policji oraz BAG w odniesieniu do polskich kierowców. Podczas dwustronnych rozmów rządowych wszystkie zebrane przypadki zostały przedstawione stronie...

Read More