Select Page


Krok po kroku do normalności


 

„Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego, podpisane przez Pana Prezydenta w dniu 18 kwietnia 2011 r.” Ten krótki list wysłany z kancelarii prezydenta do OZPTD, sygnowany przez Andrzeja Dorsza, dyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego to nasz wielki sukces.

Dzisiaj przewoźnik, który nie zgadza się z decyzją administracyjną Inspekcji Transportu Drogowego o nałożeniu kary pieniężnej, może złożyć odwołanie do Głównego Inspektora. Jeżeli nie zostanie ono uwzględnione pozostaje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. A to oznacza duże koszty i trudności. Adwokaci i radcowie z Warszawy nie należą bowiem do najtańszych. Z kolei na osobiste uczestnictwo w rozprawie nie pozwala zazwyczaj znaczna odległość dzieląca siedzibę przewoźnika od stolicy. Ponadto sprawy z zakresu transportu drogowego rozpatruje zazwyczaj ten sam skład sędziowski, którego utrwalone i powoływane przez ITD interpretacje przepisów budzą duże wątpliwości.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w ubiegłym roku związek zwrócił się do Prezydenta RP Pana Bronisława
Komorowskiego o wydanie rozporządzenia określającego właściwość sądu rozpoznającego skargę na decyzję
ITD według siedziby przedsiębiorcy. Wśród wielu argumentów, których użyliśmy w korespondencji z Panem
Prezydentem, było wskazanie na realne ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu przy obecnym monopolu
sądu warszawskiego. Prezydent uznał nasze racje i po konsultacji ze środowiskiem sędziowskim wydał rozporządzenie, o które prosiliśmy. Tym samym już niedługo, wkrótce po opublikowaniu rozporządzenia, skarżący decyzje ITD przewoźnik będzie mógł uczestniczyć w rozprawie prowadzonej przez najbliższy wojewódzki sąd administracyjny. Różne składy sędziowskie dają też szanse na przełamanie kontrowersyjnego orzecznictwa.

Niewątpliwie jest to duży sukces naszego związku. Takie konsekwentne działania będziemy nadal utrzymywać
tak, aby krok po kroku zbliżać się do normalności.

Bolesław Milewski,
przewodniczący OZPTD


 

Katagoria: Komentarz Bolesława Milewskiego
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.