Select Page


Mówimy jednym głosem


 

Dobrze się stało,że do życia zostało powołana Forum Transportu Drogowego. Jest to płaszczyzna wymiany poglądów między organizacjami przewoźniczymi, które  żaden sposób nie tracą swojej autonomii. Cieszy mnie fakt, że żaden z uczestników forum nie posiada dominującej pozycji, która umożliwiałaby by mu forsowanie własnych idei. Każde stanowisko wypracowane na Forum wiąże się z zasadą jednomyślności członków.

Ważne jest również i to, że liczne organizacje reprezentujące nasze środowisko, dzięki pracy  w Forum, mogą mówić jednym głosem. W ten sposób możemy wspólnie wysuwać żądania czy wnioski wobec rządu, parlamentu lub innych agend naszego państwa.

Mamy już pierwsze efekty pracy nowego gremium. Wobec rządu i parlamentarzystów wysunęliśmy 13 postulatów, wśród których najważniejszy wydaja się być dwa, czyli wstrzymanie obowiązku szkoleń kierowców przez okres najbliższych 2 lat. W tym czasie powinny być przygotowane przepisy szczegółowo regulujące ten problem. Po drugie przedłużenie okresu wyrejestrowania pojazdu do 2 lat, tak aby w tym czasie nie płacić podatków i obowiązkowego ubezpieczenia OC.

O potrzebie mówienia jednym głosem przez przewoźników świadczy chociażby fakt rozmów z Inspekcją Transportu Drogowego. Po spotkaniu przewoźników z ministrem Rapackim, GITD stworzył dokument cywilizujący warunki  kontroli kierowców. To kolejny efekt mówienia jednym głosem. Teraz dokument jest recenzowany przez poszczególne organizacje przewoźnicze.

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, warto konsolidować środowisko, bo tylko możemy na tym skorzystać. Po prostu w jedności siła!

Bolesław Milewski


 

Katagoria: Komentarz Bolesława Milewskiego
Słowa kluczowe: , , , , , ,
Opublikowano 9 lat temu.