Select Page


NIK obnażył wszystkie braki


logo ozptd
 

Polska to piękny, ale dziwny kraj. Wydawałoby się, że proste rzeczy powinno się załatwić od ręki, z marszu. Nie, tak nie ma…

Wielokrotnie media pisały o tym, że elektroniczny system poboru opłat działa źle. Nasz związek nieraz poruszał ten temat w różnych gremiach. Pisma, petycje, spotkania – i nic.

Nawet Najwyższa Izba Kontroli w jednym z punktów raportu pokontrolnego, w większości pozytywnego dla viaTool, napisała, że, „…wielokrotnie nakładano niesłuszne kary pieniężne na kierowców, z powodu nieuiszczenia opłaty elektronicznej (art.13k ust.1). Kierowców, którzy nie uiścili opłaty elektronicznej, karano w sposób niezgodny z przepisami ustawy. Wysokość kar za przejazd bez opłaty po tej samej drodze krajowej była bowiem uzależniona od liczby bramownic, przez które przejechał pojazd. Prowadziło to do niedozwolonej kumulacji kar za nieuiszczenie opłaty za jednorazowy przejazd tą samą drogą krajową…”

Cóż pozostaje gorzka satysfakcja, że mieliśmy rację. I co z tego, że odwołania od nałożonych kar są rozpatrywane pozytywnie, skoro przedsiębiorca traci cenny czas na pielgrzymkę z kwitami po urzędach.

Rozumiemy potrzeby fiskalne państwa, wiemy że trzeba płacić za drogi, ale nie ma zgody na przedmiotowe traktowanie ludzi z naszej branży. To nie my jesteśmy dla systemu, ale system jest dla nas. Domagamy się jedynie godnego traktowania, bo nasz czas jest cenny. Szkoda go marnować za sprawą źle ustawionego systemu. Rozumiem, że musi przejść choroby wieku dziecięcego, ale to trwa już zbyt długo…

Polska to piękny, ale dziwny kraj. Wydawałoby się, że proste rzeczy powinno się załatwić od ręki, z marszu. Nie, tak nie ma…

Bolesław Milewski
przewodniczący OZPTD


 

Katagoria: Komentarz Bolesława Milewskiego
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.