Select Page


Przykre zaskoczenie


 

W ubiegłym roku kierownictwo resortu transportu zadeklarowało gotowość do rozmów o niezbędnych zmianach w funkcjonowaniu elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL. Potraktowaliśmy tę deklarację poważnie. Nasi eksperci wraz z ekspertami ZMPD i PIGTSiS wypracowali rozsądne postulaty oparte o rozwiązania obowiązujące w innych państwach europejskich. Miały one uczynić system viaTOLL bardziej przyjaznym dla naszych przedsiębiorców i ich kierowców, a z drugiej strony zapewnić niezmniejszone wpływy z opłat do Krajowego Funduszu Drogowego. 9 kwietnia postulaty te zostały przesłane na biurko pana ministra Nowaka. Mieliśmy nadzieję, że zgodnie z obietnicą ministerstwa dojdzie do dyskusji na temat naszych postulatów z ekspertami rządowymi.

Ku naszemu zaskoczeniu, po prawie trzech miesiącach oczekiwania, zamiast zaproszenia na dyskusję otrzymaliśmy pismo z ministerstwa odrzucające większość z naszych propozycji. Jednocześnie dotarło do nas, iż ministerstwo przekazało do Sejmu informację o opracowaniu rzekomo skonsultowanego z przewoźnikami projektu ustawy wprowadzającej zmiany w systemie viaTOLL. Czy odebranie pisma z postulatami i następnie ich odrzucenie bez jakichkolwiek rozmów można nazwać konsultacjami? Chyba raczej nie.

Źle to wróży na przyszłość. Arogancja urzędników odpowiedzialnych za drogownictwo musi budzić oburzenie. Czy w tym stanie rzeczy mogą nas zaskakiwać spadające sondaże rządzącej koalicji? Na to pytanie odpowiedź jest chyba oczywista.

Cała treść odpowiedzi MTBiGM na naszej stronie: www.ozptd.pl

Bolesław Milewski
Przewodniczący OZPTD


 

Katagoria: Komentarz Bolesława Milewskiego
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 6 lat temu.