Select Page


Rozmawiać zawsze warto


 

Ostatnie spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego przyniosło wiele dobrego. Męska rozmowa miała miejsce w szerokim gronie osób najbardziej fachowych, bo po raz pierwszy w spotkaniu wzięli udział również wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.

Spotkanie trwało blisko cztery godziny. Cieszy fakt, że Główny Inspektor dostrzega istotne problemy branży. Poza omówieniem bieżącej działalność inspekcji Tomasz Połeć przedstawił plany działań, które pomogą wyeliminować tzw. szarą strefę w przewozach drogowych.

Konkretne postulaty padły także z naszej, przewoźniczej strony. Jasno i po męsku zostały wyłożone problemy
na styku inspekcja – przewoźnik. Wszystkim nam zależy, aby branża była coraz mocniejsza i sprawniejsza, szczególnie teraz, gdy widać zbliżającą się poprawę koniunktury w transporcie. Podczas dyskusji poruszano m. in. kwestie dotyczące przewozu drewna, ważenia przeciążonych pojazdów czy kontroli w siedzibach przedsiębiorstw. Rozmawiano również na temat odpowiedzialności kierowcy i przewoźnika za powstałe naruszenia. Efekty spotkania już są, bo już doszły do mnie sygnały o bardziej ludzkim podejściu inspektorów do przewoźników. Cofnięto kilka niekorzystnych dla przewoźników decyzji administracyjnych w spornych sprawach.

Tomasz Połeć zobowiązał wojewódzkich inspektorów do odbywania cyklicznych spotkań z regionalnymi
przedstawicielami stowarzyszeń przewoźników. To kolejny dobry impuls. Nasze struktury w regionach
na pewno zaangażują się w te konsultacje. Czekamy na zaproszenia ze strony inspektorów wojewódzkich.
Póki co kolejne spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze planowane jest w
październiku. Myślę, że skutek będzie równie pozytywny, jak po sierpniowej debacie.

Bolesław Milewski,
przewodniczący OZPTD
i wiceprezes ZMPD


 

Katagoria: Komentarz Bolesława Milewskiego
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 9 lat temu.