Select Page


Kategoria: Komentarz Macieja Wrońskiego

Dobra reputacja a uprawnienia przewozowe (część I)

Jednym z wymagań, których spełnienie jest konieczne do prowadzenia transportu drogowego jest posiadanie dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i przez osobę zarządzającą w przedsiębiorstwie transportem drogowym. Dobra reputacja...

Read More

Reedukacja – słowo zbyt trudne dla urzędników

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowało pod koniec ubiegłego roku projekt rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Taki kurs mają przechodzić osoby,...

Read More

Kilka słów o przewozach na potrzeby własne

Wykonywanie transportu drogowego w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej uzależnione jest od spełniania przez przewoźnika szeregu warunków i wymagań, sprawdzanych przy najmniej raz na 5 lat. Każde z tych wymagań związane...

Read More

Skarżyć się jest brzydko, ale czasem trzeba

Od około 10 lat administracja rządowa pracuje w pocie czoła nad wdrażaniem kolejnych dyrektyw i rozporządzeń unijnych. Działania te przynoszą zazwyczaj wyłącznie nowe opłaty i daniny publiczne, powodują zwiększanie kosztów...

Read More

Fotoradary – jest lepiej… niż będzie

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przesłało do konsultacji społecznych projekt założeń ustawy o szczególnej odpowiedzialności za niektóre naruszenia przepisów ruchu drogowego...

Read More

Przygoda z warszawską komunikacją miejską

Zaraz po nowym roku oddałem samochód do warsztatu położonego na peryferiach Warszawy i stanąłem przed wyborem innego sposobu powrotu do domu. Spacer nie wchodził w grę z dwóch powodów. Po pierwsze dystans do przebycia wynosił 15...

Read More