Select Page


Umowa na kolejny odcinek S5 w Wielkopolsce


s5ksocian-radomicko
 

Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. węzeł „Kościan Południe” – węzeł „Radomicko”  długości ok. 16 km. Wykonawca firma Mota –Engil Central Europe S.A z siedzibą w Krakowie ma 32 miesiące od daty zawarcia umowy na realizację zadania. Koszt zadania to ponad 303 mln zł brutto.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W zakres prac wchodzą m.in.:

– roboty przygotowawcze;
– roboty drogowe ( budowa drogi  dł. ok. 16   km., 4 węzłów  drogowych, przebudowę fragmentów istniejących dróg publicznych, budowę dróg dojazdowych serwisowych służących jako dojazdy do nieruchomości oraz służące obsłudze terenów przyległych do drogi, itp.);
– budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych;
–  roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze m.in. przebudowa oraz usunięcie kolizji urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, m.in. energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej, urządzeń służących odwodnieniu, oświetlenia drogowego;
– wykonaniu i wprowadzeniu stałej oraz na czas wykonywanych robót organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
– wykonaniu urządzeń ochrony środowiska m.in. przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych i ekranów przeciwolśnieniowych, zieleni , ogrodzenia drogi;
– opracowanie dokumentacji powykonawczej;
– uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Źródło: www.gddkia.gov.pl


 

Katagoria: drogi
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 3 lata temu.