Select Page


A4 od granicy do granicy


A41-fot-bwysocki
 

20 lipca 2016 r. oddano do ruchu ponad 41-kilometrowy odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jarosław łączący węzły: Rzeszów Wschód (A4/S19) i Jarosław Zachód (A4/DK94). To ostatni odcinek autostrady A4 oddany do ruchu co oznacza, że najdłuższa w Polsce, bo licząca 672 km autostrada, jest przejezdna na całym przebiegu.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Wykonawcy tego odcinka A4 czyli Konsorcjum firm: Budimex S.A. (lider) i Strabag Sp. z o.o., z trzech przewidywanych utrudnień udało się zmniejszyć ich liczbę tylko do jednego o dł. ok. 2 km, gdzie ruch pojazdów będzie się odbywał po jednej jezdni w obu kierunkach. Podyktowane jest to koniecznością zakończenia programu naprawczego obejmującego naprawę wiaduktu autostradowego (WA9) zlokalizowanego nad linią kolejową.

Oddanie do ruchu ciągu głównego autostrady bez utrudnień planowane jest na 31.08.2016 r. Do wykonania pozostaną wówczas jeszcze prace poza korpusem autostrady i związane z terenem przyległym do autostrady czyli drogi serwisowe, zbiorniki retencyjne, infrastruktura wyposażenia pasa drogowego i zieleń. Roboty te nie będą jednak miały wpływu na ruch na A4.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 20.10.2016 r.

Znaczenie dla ruchu lokalnego, transportu krajowego i międzynarodowego

Ten ponad 41-kilometrowy fragment autostrady A4 ma ogromne znaczenie nie tylko dla społeczności lokalnej i kierowców jadących tranzytem na osi wschód-zachód ale także może znacząco wpływać na rozwój gospodarki Podkarpacia i całego kraju. Nie tylko rozszerza sieć autostrad w Polsce i zwiększa przepustowość oraz prędkości ruchu tranzytowego w III korytarzu ponadeuropejskim, ale przede wszystkim:

– pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrów miast – Rzeszowa, Łańcuta czy Przeworska;
– odsunie ruch ciężki od obszarów mieszkaniowych i przejmie część ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
– zapewni oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych a tym samym oszczędność paliwa. Podróż z Rzeszowa do Jarosławia będzie krótsza o ponad 30 min.;
– pozwoli na rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, a tym samym poprawi bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 4 (do tej pory cały ruch skumulowany był na istniejącej DK4 gdzie średnie dobowe natężenie ruchu wynosiło ponad 20 tys. pojazdów);
– zapewni płynność ruchu i poprawi komfort jazdy;
– ograniczy ilość spalin i hałasu, a więc poprawi warunki ekologiczne mieszkańców miejscowości znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 4;
– ożywi gospodarcze tereny przyległe do autostrady, co pozwoli na rozwój regionu. Podkarpacie stanie się bowiem regionem doskonale skomunikowanym z Zachodem co niewątpliwie wpłynie także na wzrost zatrudnienia;

Zakres inwestycji

Przedmiotowy odcinek autostrady A4 przebiega przez powiat rzeszowski (gminy Trzebownisko, Krasne), powiat łańcucki (gmina Czarna, miasto Łańcut, gmina Białobrzegi) i powiat przeworski (gminy Przeworsk, Tryńcza, miasto Przeworsk). Pod względem zagospodarowania są to tereny użytkowane rolniczo (w przeważającej części grunty orne), a także nieużytki i skupiska zwartej zabudowy wiejskiej jednorodzinnej oraz zagrodowej.

Inwestycja obejmowała m.in.:

1. budowę 41,2 km autostrady o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pasy awaryjne i parametrach technicznych drogi klasy A;
2. budowę węzłów autostradowych: Łańcut, Przeworsk, Jarosław Zachód
3. budowę dróg serwisowych, dojazdowych, technologicznych;
4. budowę 78 obiektów inżynierskich:
– 14 szt. stanowią obiekty mostowe nad autostradą (WD),
– 20 szt. obiektów stanowią obiekty w ciągu autostrady (WA i MA),
– 41 szt. przepusty i przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt,
– 3 szt. przejść gospodarczych
5. budowę miejsc obsługi podróżnych typu I, II, III: ŁUKAWIEC, PALIKÓWKA, BUDY, MŁYNISKA,
6. budowę obwodu utrzymania autostrady (OUA) na węźle Jarosław Zachód
 

Wyzwania na budowie A4 Rzeszów-Jarosław

Wyzwaniem podczas budowy okazał się czas, jaki był przeznaczony realizację programów naprawczych, specyfika terenu, przez który przebiega trasa oraz stan wykonanych robót przez I Wykonawcę. Inwestycja wymagała opracowania i wdrożenia wielu programów naprawczych pozwalających na ukończenie budowy z sukcesem. Przeprowadzono specjalistyczne badania obciążeń nasypów. Na terenie, przez który przebiega autostrada, zastosowano kilka tysięcy reperów, których zadaniem jest stałe monitorowanie podłoża nasypu. Na odcinku 15 km (łącznie na odcinku STRABAG i Budimex) nasypy zabezpieczono materacami gabionowymi o gr. 0,3 m, co ma zabezpieczyć skarpy nasypów nawet przed występowaniem tzw. stuletniej wody.

W zakresie robót mostowych największego kunsztu wymagały dwa obiekty – wiadukty nad czynnymi liniami kolejowymi WA4 i WA9. Konstrukcja obu obiektów została wzmocniona przez wbudowanie dodatkowo około tysiąca ton stali konstrukcyjnej. Technologia robót przewidywała podniesienie każdego przęsła wiaduktów i po wykonaniu wzmocnienia ponowne opuszczenie na łożyska.

Zakres koniecznych do wykonania prac naprawczych stwierdzony przez nowego Wykonawcę spowodował konieczność przesunięcia terminu oddania tego odcinka A4 do użytku z 15.05.2016r. na 20.07.2016r. a także konieczność zwiększenia maksymalnej wartości zobowiązania w umowie na budowę z kwoty brutto 769 860 961,23 zł do kwoty 985 709 828,88 zł.

Źródło: www.gddkia.gov.pl, fot. Bartosz Wysocki


 

Katagoria: Aktualności eprzewoźnika
Słowa kluczowe: , , , , , ,
Opublikowano 2 lata temu.