Select Page


DKV: Przewodnik po opłatach drogowych, cz.I Niemcy


 

Opłaty drogowe to drugi po paliwie wydatek obciążający przewoźników. W ciągu ostatniej dekady obserwujemy w Europie tendencję do odchodzenia od tradycyjnych systemów winietowych na rzecz e-myta.
Dlaczego tak się dzieje? Państwa poszukują bardziej mierzalnej i sprawiedliwej metody naliczania opłat za przejazdy autostradami, tunelami i mostami.  Teraz istotne jest, ile kilometrów pokonuje pojazd po płatnych drogach, a nie czas, w jakim tego dokonuje. Wysokie opłaty pobierane od nie ekologicznych pojazdów wymuszają wymianę parku ciężarowego, a elektroniczna rejestracja gwarantuje ścisłą kontrolę pojazdów.
Nowoczesne systemy e-myta działają dziś w Czechach, Francji, Hiszpanii, Włoszech czy Polsce. Jednak pionierami w tym zakresie były Niemcy oraz Austria, które w latach 2003 i 2004 rozpoczęły proces wdrażania elektronicznych systemów opłat drogowych. Zastosowane tam rozwiązania służą dziś jako modele dla pozostałych państw członkowskich Unii. W obliczu wielu systemów dużym obciążeniem dla firm transportowych jest rejestracja i wypełnianie formalności koniecznych do rozliczania opłat w poszczególnych krajach. Z pomocą przyszli więc operatorzy kart paliwowych, którzy wyspecjalizowali się w rozliczaniu opłat z wielu krajów, np. DKV Euro Service. Większość firm, które pokonują trasy międzynarodowe, decyduje się na rozliczanie e-myta za pośrednictwem operatora karty paliwowej, ponieważ dzięki temu przenoszą na zewnątrz ciężar załatwiania wszystkich formalności. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość rozliczania opłat drogowych na podstawie jednej faktury drogowych z 21-dniowym terminem płatności, niezależnie od kraju dokonania transakcji.
W zeszłym roku opisywaliśmy zasady działania systemu e-myta viaTOLL. Teraz skupimy się na europejskich pionierach tych rozwiązań: Niemczech oraz Austrii.
Niemcy

Działanie systemu TollCollect

Niemiecki system poboru myta jest oparty na technologii satelitarnej (GPS). Zamontowane w pojeździe urządzenie rejestruje przejechane odcinki drogi i na tej podstawie wylicza opłatę. Poza technologią satelitarną urządzenie pokładowe Toll Collect wyposażone jest w moduł DSCR, który może działać w technologii mikrofali (czyli w oparciu o nadajniki naziemne).
O obowiązku płacenia myta decyduje masa i przeznaczenie samochodu. Opłacie podlegają wszystkie pojazdy i zespoły pojazdów o całkowitej masie dopuszczalnej wynoszącej co najmniej 12 t, przeznaczone do transportu towarowego. Nie ma tu znaczenia narodowość czy charakter przewożonych dóbr. E-myto muszą też płacić puste ciężarówki, jeżeli ich dopuszczalna masa całkowita jest wyższa niż 12t.
Za myto nie muszą płacić pojazdy federalne oraz ratownicze (policja, straż pożarna, pogotowie itp.). Co ważne – z opłat drogowych zwolnione są autobusy jednak muszą zostać wcześniej zarejestrowane w TollCollect.

Sieć dróg podlegających opłacie

Myto obowiązuje na wszystkich autostradach w Niemczech. Dotyczy to także autostrad miejskich. Pełną listę dróg objętych e-mytem znaleźć można na stronie operatora http://www.mauttabelle.de/maut_112.pdf.

Klasyfikacja pojazdów

Wysokość myta obliczana jest na podstawie klasy emisji spalin, liczby osi pojazdu oraz długości płatnego odcinka. Każdy pojazd jest przyporządkowywany na podstawie klasy emisji spalin do kategorii A, B, C lub D. W przypadku, gdy klasa Euro pojazdów ulegnie zmianie, właściciele mogą je przerejestrować, aby korzystać z niższych taryf opłat.

Oś podwójna liczy się jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Osie podnoszone i osie o dużym skoku liczy się zawsze, niezależnie od tego, czy są obciążone czy nie mają kontaktu z jezdnią.

Płatnik myta jest zobowiązany do potwierdzenia danych dotyczących emisji spalin na żądanie służb kontrolnych poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (dowód rejestracyjny lub decyzja podatkowa Lkw-MautV).

Kontrola płatności myta

Za kontrolę opłacania myta odpowiada BAG – Federalny Urząd Transportu Towarowego. Pracownicy BAG korzystają z systemu Toll Collect, dzięki któremu są w stanie ustalić, czy dany pojazd podlega obowiązkowi płacenia myta oraz czy myto zostało wykupione prawidłowo, nieprawidłowo lub wcale.
Kontrola automatyczna opiera się na systemie bramek wybudowanych przy drogach. Gdy pojazd przejeżdża pod bramownicą, dane zapisane w pamięci urządzenia pokładowego są przesyłane do wiaduktu kontrolnego. W przypadku, gdy pojazd nie jest wyposażony w urządzenie pokładowe, jego numer rejestracyjny zostaje automatycznie porównany z listą wszystkich ręcznych wykupów myta. Dzięki temu system rozpoznaje, czy kierowca wniósł odpowiednią opłatę za przejazd. Indywidualnych kontroli dokonują też urzędnicy BAG.
W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia myta, opłata ta ściągana jest w późniejszym czasie. Istnieje również możliwość nałożenia grzywny. W przypadku, gdy nie da się ustalić faktycznie przejechanego odcinka drogi, następuje pobranie opłaty za odległość 500 km. Grzywna natomiast może wynieść do 15 tys. euro.

Sposoby płatności

Niemiecki system poboru myta oferuje swoim użytkownikom dwie możliwości wnoszenia opłat: automatyczny wykup myta przy pomocy urządzenia pokładowego oraz ręczny wykup: przy terminalu stacjonarnym lub przez internet. Oba sposoby można rozliczać przy pomocy karty paliwowej, np. DKV Euro Service, Shell czy UTA.

Automatyczne naliczanie e-myta

System automatycznego naliczania myta bazuje na kombinacji technologii telefonii komórkowej (GSM) oraz satelitarnym systemie nawigacyjnym (GPS). Do pobierania opłat służy urządzenie pokładowe  Toll Collect. Za pomocą sygnałów satelitarnych GPS i innych czujników określających położenie pojazdu, urządzenie automatycznie oblicza przejechane odcinki dróg i sumuje opłatę. Ta metoda jest zdecydowanie wygodniejsza dla przewoźników – kierowca nie musi rejestrować wcześniej trasy, a najważniejsze dane pojazdu są zapisane w pamięci urządzenia pokładowego.
Opłaty TollCollect, podobnie jak w Polsce, można regulować na dwa sposoby: pre-paid lub post-paid. Pierwszy polecany jest firmom rzadko podróżującym po Niemczech. Drugi jest bardzo wygodny dla przedsiębiorstw, które wykonują regularne przewozy po tym kraju.
Pre-paid, czyli płatność z góry oznacza, że musimy zasilić odpowiednie konto w środki, które są wykorzystywane na bieżąco do opłacania przejechanych odcinków drogi. Wymaga to dyscypliny od kierowcy, który musi stale kontrolować ilość pieniędzy, jakie pozostały na koncie użytkownika TollCollect.
Płatność post-paid, czyli z dołu oznacza, że nie musimy przejmować się koniecznością przedpłat. Poszczególne koszty przejazdów są rejestrowane w systemie Toll Collect i wysyłane zbiorczo raz na miesiąc formie faktury. Od decyzji przewoźnika zależy, kogo chce wyznaczyć do rozliczania opłat drogowych. Jednym z najkorzystniejszych rozwiązań  jest rozliczanie TollCollect za pośrednictwem karty paliwowej, która oprócz obsługi finansowej systemu oferuje także kompleksową pomoc w zakresie załatwiania formalności.

Pierwszym krokiem do korzystania z automatycznego systemu rozliczania myta jest rejestracja przedsiębiorstwa transportowego i jego pojazdów w systemie operatora Toll Collect. W celu rejestracji należy wypełnić formularze, które znaleźć można na stronie internetowej. Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorstwo otrzyma na każdą ciężarówkę kartę pojazdu, na której zapisane będą wszystkie najważniejsze dane pojazdu. Następnie posiadacz takiej karty może zlecić montaż urządzenia OBU w każdym autoryzowanym serwisie TollCollect.
Urządzenie pokładowe należy do Toll Collect, w związku z czym użytkownik nie musi za nie płacić. Opłaty pobierane są jedynie za montaż oraz serwisowanie OBU.

Ręczny wykup myta – terminal stacjonarny
Alternatywą dla automatycznego systemu jest ręczne opłacenie myta. Ta opcja dedykowana jest przedsiębiorstwom transportowym, które rzadko poruszają się po niemieckich autostradach. W celu dokonania ręcznego kupna myta, użytkownik zgłasza planowaną trasę przy jednym z 3.500 terminali stacjonarnych lub za pośrednictwem witryny internetowej www.toll-collect.pl
Terminale z napisem „Toll Collect” znajdują się na parkingach, stacjach benzynowych oraz przy przejściach granicznych. Komendy na wyświetlaczu podawane są w języku niemieckim, angielskim, francuskim i polskim. Kierowca wpisuje tam takie dane, jak: data i godzina rozpoczęcia jazdy, miejsce wyruszenia i cel podróży. Terminal oblicza najkrótszą trasę w sieci dróg płatnych. Użytkownik może ją zaakceptować lub wybrać alternatywny przebieg trasy, wpisując inne odcinki lub dodatkowe punkty tranzytowe.
Po zatwierdzeniu trasy kierowca wybiera określony środek płatniczy. Do wyboru ma gotówkę, kartę kredytową lub paliwową (np. DKV).  Po zapłaceniu myta otrzymuje dowód wykupu, który należy zachować do kontroli.

Karty paliwowe

W przypadku e-myta karty paliwowe oferują przede wszystkim wygodę. Polega ona na zestawieniu opłat drogowych ze wszystkich krajów, po których podróżują nasze pojazdy. Oznacza to, że np. na trasie Polska-Niemcy-Austria-Czechy na jednej fakturze znajdziemy zebrane koszty za Toll Collect, Go Maut, MYTO CZ oraz viaTOLL. Warto przypomnieć, że DKV jest jedynym emitentem kart, który oferuje w Polsce rejestrację użytkownika ViaToll przy płatnościach post-paid  bez zabezpieczenia finansowego.

Źródło: www.dkv-euroservice.com


 

Katagoria: Aktualności eprzewoźnika, Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.