Select Page


GITD: 30 tys. zł kary za przekroczenia z czasu pracy


fff
 

Podczas dojazdu do punktu kontrolnego w Lesznie uwagę inspektorów z Wielkopolskiego WITD zwrócił pojazd członowy poruszający się po drodze krajowej nr 5, którym wykonywany był przewóz na potrzeby własne tarcicy załadowanej na terenie Małopolski. Pojazd zatrzymano celem dokonania pomiarów normatywności.

Podejrzenia inspektorów się potwierdziły. Stwierdzono rażące przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, która wyniosła ponad 47 ton. Tak ciężki ładunek spowodował w konsekwencji również rażące przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi napędowej na drogę – ponad 14 ton. Skrajne nieprawidłowości stwierdzono również po przeanalizowaniu danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Ustalono, że kierowca nagminnie prowadzi pojazd z kartą wyjętą z tachografu i w okresie podlegającym kontroli wielokrotnie skracał odpoczynki dobowe o nawet 5 godzin.

O skali naruszeń świadczy fakt, że suma kar za przekroczenia z czasu pracy przekracza 30.000 zł. Ustalono także, że kierowca wynagradzany jest przede wszystkim za liczbę przejechanych kilometrów, czego zabraniają przepisy. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne wobec przewoźnika, a kierowcę ukarano mandatem karnym. Pojazd unieruchomiono do czasu rozładowania części ładunku.

Źródło: GITD


 

Katagoria: Aktualności eprzewoźnika
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.