Select Page


GITD: Przeciążony pojazd przewożący żwir


gitd
 

Inspektorzy Wielkopolskiego WITD z oddziału w Lesznie prowadzili czynności kontrolne w powiecie gostyńskim. W okolicach Borku Wielkopolskiego zatrzymano dwa pojazdy czteroosiowe, należącego do tego samego przewoźnika, załadowane żwirem. Ilość ładunku wskazywała, że pojazdy są przeładowane.

Pomiarów dokonano na najbliższym miejscu przeznaczonym do mierzenia i ważenia pojazdów, które znajdowało się w Jarocinie. Wykazano, że pojazdy przewożą ładunek w ilościach przekraczających ładowność o ponad dwanaście ton. Udokumentowano również ponad dziesięciotonowe przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogę wywierane przez podwójne osie napędowe pojazdów. W trakcie wykonywanych czynności służbowych zjawiło się aż pięciu przedstawicieli przewoźnika, w tym dyspozytor. Skrupulatnie przyglądali się wykonywanym pomiarom i wyrażali swoje zdziwienie odczytywanymi wynikami ważeń.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowanie administracyjne. Każdy tego typu przypadek zagrożony jest karą pieniężną w wysokości 15 000 zł. Dodatkowo ustalono, że kontrolowane pojazdy wielokrotnie prowadzone były bez włożonych kart w tachografach.

Zostanie to wyjaśnione w trakcie dodatkowo wszczętych postępowaniach administracyjnych.

Źródło: GITD


 

Katagoria: Aktualności eprzewoźnika
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.