Select Page


Oprotestuj wyrok w sprawie diet


winietka_eprzewoznik-200
 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego wraz z magazynem Transport Manager w imieniu polskich przewoźników drogowych apeluje o niezwłoczną reakcję w sprawie ryczałtów za noclegi kierowców i skierował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej petycję mogącą zmienić naliczanie diet dla kierowców.

W petycji do ministra czytamy m.in.:  

„12 czerwca 2014 roku Sąd Najwyższy podjął brzemienną w skutkach uchwałę dotyczącą obowiązku wypłacania kierowcom ryczałtów za nocleg spędzany w pojeździe.  Kierowcy, którzy otrzymywali pełne wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży służbowej zgodnie z zawartą umową o pracę, nagle oczekują ogromnych – zaległych za ostatnie 3 lata – dopłat tytułem ryczałtów za noclegi spędzone w pojazdach. W całej Unii Europejskiej standardem jest spędzanie przez kierowców noclegów w kabinach pojazdów, które od wielu lat charakteryzują się wysokim standardem i dbałością o komfort przebywającego w nim kierowcy.”

 Dalej czytamy we wspomnianej petycji:

 „Od 12 czerwca 2014 r. branżę transportową, która wytwarza ponad 10 proc. PKB, ogarnął strach przez spodziewanymi pozwami kierowców z żądaniem „dopłaty” ryczałtów za noclegi. Fala pozwów już narasta. Świadomie nazywamy roszczenia kierowców dopłatami, albowiem zgodną wolą stron (pracodawcy i pracownika) kierowcy otrzymywali wynagrodzenie, jakie uzgodnili z pracodawcami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej jest nieadekwatne w odniesieniu do specyficznego zawodu, jakim jest kierowca w transporcie międzynarodowym.

Dlatego też uprzejmie prosimy o niezwłoczne podjęcie koniecznych kroków mających na celu dostosowanie kwestii zwrotów kosztów podróży, jakie należą się kierowcom w transporcie międzynarodowym, albowiem obecne przepisy regulujące ogólne prawa pracowników, niedostosowane do realiów zawodu kierowców, powodują ogromne ryzyko upadłości tysięcy firm transportowych zatrudniających kierowców na terenie Polski. Problem ten dotyczy zarówno małych, rodzinnych firm, jak i największych potentatów na rynku transportowym.”

Petycja do pobrania: Petycja


 

Katagoria: Aktualności eprzewoźnika
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 5 lat temu.