Select Page


Rejestracje nowych pojazdów w sierpniu


 

W sierpniu pierwsze rejestracje nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych zakończyły się na poziomie niższym o 3,9% niż przed rokiem. Spadek ten był mniejszy o blisko 1 punkt procentowy niż obserwowany przed miesiącem. W ostatnim miesiącu przybyło 87 126 (-3,9% r/r; -2,6% m/m) nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t.

Nowych samochodów zarejestrowano 20 763 (-8,8% r/r; -12,6% m/m). Rezultat dla tej grupy pojazdów zbliżył się do najniższego poziomu miesięcznego w ostatnim pięcioleciu, z sierpnia 2009 roku (19 377). Wśród używanych odnotowano w ostatnim miesiącu 66 363 lekkie samochody (-2,2% r/r; +1% m/m). Od początku roku przybyło, licząc razem osobowe i dostawcze – 684 534 nowe i używane lekkie samochody (-3,4% r/r).

W sierpniu 2012 roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano 3 529 nowych i używanych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony, w tym autobusów. Rezultat sierpnia był wyższy niż odnotowany miesiąc wcześniej o 6,6% a w porównaniu rok do roku poziom był niemal jednakowy (-0,5%).  Przełamany został w tej grupie zwyczajowy trend sezonowego spadku liczby rejestracji w drugim miesiącu wakacyjnym względem pierwszego. Przyczyniły się do tego niezła sytuacja na rynku nowych samochodów ciężarowych i nieco większa liczba (1 678)  pierwszych rejestracji używanych samochodów ciężarowych niż w miesiącu poprzedzającym (+7,5% m/m), jak i używanych autobusów (372, +84,2% m/m).

Nowe samochody osobowe z kratką

W sierpniu trwała wakacyjna laba wśród nabywców. W warunkach doniesień o słabnącej koniunkturze na rynkach światowych i słabszej sytuacji na rynku w Polsce, w połączeniu z zapowiedziami ograniczania zatrudnienia, nic nie skłaniało klientów aby ją przerywać. Zgodnie z sezonowością obserwowaną na ogół w poprzednich latach, sierpień zamknął się w rejestracjach samochodów osobowych na niższym poziomie niż lipiec. W ostatnim miesiącu zarejestrowano 18 088 nowych samochodów osobowych mniej o 7,7% (- 1 509) niż przed rokiem i mniej niż przed miesiącem o 13,4% (-2 810).

Więcej informacji

Nowe samochody dostawcze do 3,5t

W sierpniu zarejestrowano2 675 nowych samochodów dostawczych do 3,5 tony, mniej o 15,6% (-493) niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej i mniej niż w lipcu o 6,5% (-186). Od początku roku zarejestrowano 25 374 nowe samochody dostawcze, mniej o 686 (-2,6%) niż w analogicznym okresie przed rokiem. Linia trendu dla tej grupy pojazdów pozostaje opadająca. Wśród zarejestrowanych samochodów dostawczych znalazło się 356 bankowozów, podczas gdy o tej samej porze przed rokiem było ich 250.

Więcej informacji

Nowe samochody ciężarowe powyżej 3,5t

W sierpniu zarejestrowano 1 414 nowych samochodów ciężarowych. Więcej o 33,9% tj. 358 sztuk niż przed rokiem i mniej niż w lipcu o 3,5% (-52). Był to kolejny miesiąc, w którym obserwowaliśmy zdecydowany wzrost rok do roku po spadkach na początku roku, od lutego do czerwca. Rosnąca liczba pojazdów potencjalnie przeznaczonych na wywóz za granicę, z których część opuszcza kraj na Polskich tablicach może przyczyniać się do poprawy wskaźników.

Więcej informacji

Pierwsze rejestracje nowych autobusów do 3,5t

W okresie od stycznia do sierpnia br. odnotowaliśmy tylko symboliczny  wzrost (+ 0,23%) liczby rejestracji nowych autobusów w Polsce. Krajowi przewoźnicy zakupili łącznie 869 autobusów, licząc razem segmenty do 3,5t i powyżej, czyli tylko o 2 szt. więcej niż rok wcześniej.

Więcej informacji


 

Katagoria: Aktualności eprzewoźnika
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.