Select Page


XXII Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2015 już 13-15 maja w Warszawie


preview_Targi_stacja_paliw_key_visual
 

Najważniejsze wydarzenie tego roku dla kręgów biznesu paliwowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej już za tydzień odbędzie się w Warszawie. Na Targach „Stacji Paliw” 2015 spotkają się przedstawiciele biznesu paliwowego i kręgów eksperckich związanych z tym sektorem. Poza szeroką ofertą wystawców Targi są doskonałym miejscem do spotkań biznesowych i poznania najnowszych trendów w ramach Akademii Przedsiębiorcy. 

 

Na XXII Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2015 do „Expo XXI Warszawa” przy Prądzyńskiego 12/14 przybędą przedstawiciele firm paliwowych oraz reprezentanci wszystkich branż partnerskich – takich jak myjnie samochodowe, producenci nowoczesnych technologii, czy sektora HoReCa związanego ze stacjami paliw. Na zaproszenie Polskiej Izby Paliw Płynnych, organizatora Targów „Stacja Paliw” 2015, przybędzie również wybitne prelegentów z szeregiem szkoleń, paneli dyskusyjnych i wykładów.  – Bogata oferta wystawców, znakomici prelegenci, a także ciekawe tematycznie panele Akademii Przedsiębiorcy to ważne punkty Targów „Stacja Paliw” 2015. Nasi goście będą mieli możliwość nie tylko zapoznania się ze światowymi nowościami, ale także uzyskają niezbędną w tym dynamicznie rozwijającym się segmencie wiedzę – mówi Halina Pupacz, Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, organizator Targów.

 

Targi „Stacja Paliw” 2015 to jedyne wydarzenie sektora paliwowego z tak długą tradycją – to od 22 lat miejsce spotkań właścicieli stacji, liderów rynku, ekspertów związanych z branżą i kilku tysięcy odwiedzających. To również miejsce premier produktowych i nawiązywania kontraktów partnerskich.

 

Tradycyjnie już Targi będą miejscem prezentacji szerokiej oferty wystawców. W ich gronie znajdują się firmy oferujące budowę stacji paliwowych, wyposażenie stacji LPG, CNG i LNG, technologie paliw tradycyjnych i alternatywnych, myjnie, wyposażenie nowoczesnych warsztatów samochodowych, chemiczne nowinki w środkach czystości i autokosmetykach. Uzupełnieniem oferty sprzedażowej będzie prezentacja trendów ekologicznych w branży paliwowej i ochronie środowiska. Nie zabraknie także oferty sektora HoReCa i FMCG, a także usług związanych z reklamą i wystrojem stacji oraz propozycji firm transportowych i podmiotów obsługujących flotę i sprzedaż paliw.

 

W specjalnej Strefie B2B spotkają się osoby decydujące o zakupach na stacjach paliw, kadra managerska, a w Strefie Ekspertów – „Nauka-technika-bezpieczeństwo” – przedstawiciele urzędów centralnych, m.in. Agencji Rezerw Materiałowych, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu Dozoru Technicznego, Departamentu Inspekcji Handlowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki czy Głównego Urzędu Miar.

Akademia Przedsiębiorcy na Targach „Stacja Paliw” 2015 to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu prowadzenia biznesu – to cykl prelekcji, szkoleń i warsztatów przygotowanych przez współpracujących z Polską Izbą Paliw Płynnych specjalistów najwyższej klasy. Podczas trzech dni wystąpień poruszone zostaną tematy związane z aspektami prawnymi i systemami dofinansowania UE, aktualnymi trendami branży paliwowej oraz dynamicznym rozwojem sektora myjni. Dodatkowo, w ramach Akademii Przedsiębiorcy, uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia wiedzy podczas spotkań warsztatowych.

Podczas Targów odbędzie się konferencja podsumowująca trendy na rynku i kierunki rozwoju – Forum dyskusyjne „Rynek paliw płynnych 2015. Wybrane zagadnienia”. 

Uzupełnieniem części stacjonarnej i warsztatowej będzie Strefa Doradztwa Biznesowego, gdzie każdy odwiedzający będzie miał możliwość uzyskania porad specjalistów z dziedzin prawa, finansów, podatków, bankowości i funduszy unijnych, a także sektora paliwowego i branż pokrewnych.

 

MŁODA KADRA to cykl wykładów dedykowany przyszłym, potencjalnym pracownikom rynku paliw.

 

Strefa Bezpiecznej Jazdy podczas Targów „Stacja Paliw” 2015 organizowana jest wspólnie przez Polską Izbę Paliw Płynnych, producenta chemii samochodowej ORGANIKA S.A. oraz ogólnopolską sieć stacji paliw MOYA, którzy zapraszają kierowców na bezpłatne badanie płynu hamulcowego w ramach kampanii edukacyjnej „Jedź bezpiecznie!”.

Zdrowie w podróży promuje również Fundacja Trucker Life poprzez siłownie dla trackerów. Zdrowy kierowca to bezpieczny kierowca – pod tym hasłem ponad roku temu wrocławska fundacja rozpoczęła wielką rewolucję na rzecz poprawy samopoczucia, zdrowia i kondycji polskich kierowców. Na miejscu będzie wyjątkowa okazja do wypróbowania ćwiczeń prezentowanych przez ambasadorkę projektu Iwonę „Trucking Girl” Blacharczyk. 

Z tematem bezpieczeństwa związana jest też Akcja Karta Ratownicza w Pojeździe. Ta pozornie zwykła kartka papieru, wożona w samochodzie, pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30 procent. Niejednokrotnie to 6–9, często decydujących, minut.

Kolejny ciekawy punkt Targów „Stacji Paliw” 2015 to Strefa Metanu, zorganizowana przez Fundację Green Fuel, promującą niskoemisyjne alternatywne paliwa CNG i LNG w polskim transporcie. W Strefie Metanu prezentowane będą nowe rozwiązania technologii gazu ziemnego w motoryzacji – urządzenia wysokociśnieniowe do tankowania gazem ziemnym, a także infrastruktura tankowania oraz obsługa stacji CNG.

Na Targach „Stacji Paliw” 2015 odbędzie się Konkurs „Produkt Roku 2015”, który wyróżni najlepsze produkty i usługi. Warunkami przystąpienia do konkursu jest posiadanie odpowiednich atestów, dopuszczeń, certyfikatów i zezwoleń na użytkowanie oraz wprowadzanie do obrotu. Głównymi kryteriami oceny konkursowego jury są: poziom, nowoczesność zastosowanych technologii, walory użytkowe i estetyczne, a także oryginalność rozwiązań. Komisję Konkursową tworzą eksperci sektora naftowego, urzędnicy państwowi oraz przedstawiciele ewentualnych użytkowników oferowanych produktów i usług.

Wyniki Konkursu „Produkt Roku” ogłoszone są drugiego dnia targów, a wieczorem podczas uroczystego bankietu Komisja wręcza prestiżowe statuetki oraz wyróżnienia.

Harmonogram imprez towarzyszących XXII Międzynarodowym Targom „Stacja Paliw” 2015

13 maja 2015 r. (środa)

10.00 Uroczyste rozpoczęcie XXII Międzynarodowych Targów „Stacja Paliw” 201511.00-15.40 Akademia przedsiębiorcy – Panel I (Sala nr 1)
11:00-11:40 Maksymilian Graś „Aspekty prawne branży paliwowej”
11:50-12:30 Magdalena Gołąb „Finansowanie inwestycji w sektorze MŚP w nowej perspektywie unijnej 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży paliwowej”
12:40-13.20 Dominik Frajberg „Jak działa biznes. Największe błędy w prowadzaniu biznesu”
13.30-14.10 Kinga Ekert „Coaching młodych managerów – skuteczne narzędzia rozwoju
pracowników”
14.20-15.00 Magdalena Kucharzewska „Sztuka budowania relacji, czyli jak pozostać niezadowolonym i wyprzedzić konkurencję. Świat należy do niezadowolonych – Oskar Wilde”
15.10-15.40 Grzegorz Morawski „Franczyza jako model współpracy na rynku stacji paliw”
12.00-15.00 Młoda Kadra – Szkolnictwo zawodowe dla rynku paliw (Sala nr 2)

14 maja 2015 r. (czwartek)

10.30-14.00 Forum Dyskusyjne „Rynek paliw płynnych 2015. Wybrane zagadnienia”
Panel I – Sektor paliwowy w Polsce
• Polityka Państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i rynku paliwowego
• Polski system podatkowy – zmiany legislacyjne i ich wpływ na ograniczanie „szarej strefy”
• Koncesje na obrót paliwami – OPC i OPZ
• Uwarunkowania techniczno-prawne w zakresie infrastruktury i logistyki paliwowej
Panel II – Hurtowy i detaliczny rynek paliw w Polsce.
• Kształt polskiego rynku paliwowego, zmiany w jego strukturze
• Konkurencyjność na rynku hurtowym i detalicznym w dobie rosnącego importu
• Rynek detaliczny 2015 – rozwój i stagnacja w dobie konkurencyjności
• Jakość paliw na rynku hurtowym i detalicznym
• Biopaliwa i paliwa alternatywne paliwami przyszłości?
– wstęp płatny, szczegóły tel. (22) 637 50 77

11.00-14.40 Akademia przedsiębiorcy – Panel II (Sala nr 1)
11:00-11.30 Jacek Dobrzyński, Petronova „Odpowiedni dobór urządzeń w świetle najnowszych przepisów dla stacji paliw”
11.40-12.10 Dariusz Sibiga, OPW „Automatyka nowoczesnej stacji paliw”
12.20-12.40 Bartłomiej Kamiński, Fundacja Green Fuel „Paliwa metanowe w Polsce”
12.50-13.20 Adam Korecki, TMS Brokers „Ropa po 20 USD? Jak wykorzystać platformę transakcyjną w celu zabezpieczenia bądź spekulacji na rynkach paliw i walut”
13.30-14.00 Adam Andryszczyk, ASSA ABLOY Entrance Systems „Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów”
14.10-14.40 Alexandra Gwiazdowicz, Grzegorz Haładus, Fundacja Truckers Life „Zdrowy kierowca to bezpieczny kierowca!”
11.00-13.00 Akademia Przedsiębiorcy – Panel III – Warsztaty myjni (Sala nr 2)
11.00-11.30 Kärcher Sp. z o.o. „Tendencje w bezinwazyjnym myciu bezdotykowym w myjniach
samoobsługowych”
11.30-12.10 CORRIMEX J.Sałapatek, S.Cwajda Sp.J. „Rentowność i finansowanie myjni
(samoobsługowe, automatyczne, tunelowe)”
12.10-13.00 Sultof Bratkowski i Sobieski Sp.J. „Uwzględnienie aspektów środowiskowych istotnym
elementem przy wyborze dostawcy myjni”
14.00-16.00 Spotkanie Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen przy Polskiej Izbie Paliw
Płynnych (Sala nr 2)
20.00 Uroczysty Bankiet XXII Międzynarodowych Targów „Stacja Paliw” 2015 –
wstęp płatny, szczegóły tel. (22) 637 50 77

15 maja 2015 r. (piątek)

11.00-14.30 Akademia przedsiębiorcy – Panel IV- warsztaty (Sala nr 1)
11.00-12.30 Grzegorz Wróbel „Sukcesja w firmie-jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zmianę zarządzania w firmie?”
12.40-14.30 Eliza Taworska „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), czyli doceniane narzędzie konkurencyjności w branży paliwowej”
10.30-12.30 Spotkanie dystrybutorów oleju napędowego przeznaczonego do celów
opałowych (Sala nr 2)

Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw 2015” odbędą się w dniach 13-15 maja br. w warszawskim centrum EXPO XXI. Szczegółowe informacje dotyczące Targów „Stacja Paliw 2015” znaleźć można pod linkiem.

Polska Izba Paliw Płynnych jest organizacją samorządu gospodarczego. Została powołana w 1991 r. przez przedsiębiorców polskiego prywatnego sektora paliwowego. Obecnie zrzesza ponad 300 firm operujących w różnych segmentach rynku paliw, głównie handlu detalicznym i hurtowym. Przez cały okres funkcjonowania Polska Izba Paliw Płynnych zyskała opinię jednej z najważniejszych organizacji branżowych w Polsce.

 

Źródło

 

Katagoria: targi
Słowa kluczowe: , , ,
Opublikowano 4 lata temu.