Select Page


Arena 561: Sprawozdanie roczne ADR, zostały tylko 4 dni!


 

Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. (Dz.U. 02, Nr 199, poz. 1671 z zm.) w art.23 ust.2 nakłada na przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązek przesłania wojewodzie sprawozdania rocznego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych. Sprawdź do kiedy złożyć należy sprawozdanie oraz jaka grozi kara za uchybienie ww obowiązku.

Na www.arena561.pl więcej informacji oraz wzór do pobrania.


 

Katagoria: Sprawy przewoźnicze
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 8 lat temu.