Select Page


I jak tu ufać Rosjanom?!


 

W dniach 17-18 lutego 2011 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF), podczas którego omawiano sprawy związane z rozwojem kontyngentu zezwoleń EKMT.

W trakcie ww. spotkania przedstawiciele Federacji Rosyjskiej zgłosili nieoczekiwanie całkowicie nowe, bardzo trudne do spełnienia żądania, stanowiące warunek wprowadzenia w życie postanowień z dnia 2
lutego 2011 r., kiedy to strona rosyjska wycofała swoje zastrzeżenia, co do liczby zezwoleń ważnych na terytorium FR. Warunki te były dyskutowane podczas ww. spotkania, jednak z uwagi na zakres żądań, zostały
przesłane do konsultacji wszystkim państwom członkowskim ITF z terminem zajęcia stanowiska do dnia 23
lutego br.

Na dni 21-22 marca br. zaplanowano kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. transportu drogowego, podczas którego podjęte zostaną próby ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy zezwoleń EKMT i w konsekwencji odblokowania pozostałych zezwoleń ważnych na przewozy do Federacji Rosyjskiej, stosownie do deklaracji strony rosyjskiej z dnia 2 lutego 2011 r.

No cóż, ziścił się najczarniejszy scenariusz dla polskich firm transportowych. Rosjanie w swoim stylu wykonali woltę, zostawiając Polaków na przysłowiowym lodzie. I co teraz?! Nic. Pozostaje nam tylko rozmawiać ze stroną rosyjską. Myślę jednak, że stoimy na straconej pozycji. Problem w tym, że Polacy postrzegają ten konflikt poprzez cywilizowany pryzmat gospodarki rynkowej. Rosjanie widzą w tym konflikcie zagrożenie dla interesu narodowego. Trudno będzie negocjatorom znaleźć wspólny język.

Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia problemu jedynie 67 zezwoleń bazowych EKMT jest ważnych na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Zbigniew Witamborski
Redaktor naczelny Truck Auto.pl


 

Katagoria: Komentarz Zbyszka Witamborskiego
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.