Select Page


IRU: W Brukseli o transporcie


 

Unijni ministrowie debatowali w Brukseli o wzmocnieniu publiczno-prywatnej współpracy w dziedzinie transportu drogowego.

Szefowie Międzynarodowej Unii Drogowej (IRU) oraz ministrowie transportu państw UE spotkali się w Brukseli, aby omówić rolę i udział przewoźników prywatnych i publicznych w europejskim transporcie. Spotkanie miało na celu wypracowanie rozwiązań, aby transport drogowy był wydajniejszy, bezpieczniejszy i zrównoważony.

Wolność, bezpieczeństwo i konkurencja. Na brukselskie spotkanie, przebiegające pod hasłem ,,Wydajność, bezpieczeństwo i zrównoważenie transportu drogowego w przyszłości”, przybyło około 400 polityków, menedżerów transportu i dystrybucji ze wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Spotkanie w Brukseli skupiło liderów europejskiego transportu, których celem było wypracowanie priorytetu europejskiej polityki transportowej oraz wskazanie standardów poprawiających jakość usług transportowych na Starym Kontynencie.

Konferencję otworzył Janusz Łacny, prezydent IRU. – Jestem pewien, że to brukselska konferencja przyczyni się do wzrostu wymaganej współpracy pomiędzy branżą transportu drogowego, reprezentowaną przez IRU, a państwami członkowskimi UE i instytucjami unijnymi. To oczywiste, że tylko poprzez współpracę i prawdziwe partnerstwo prywatnych i publicznych przewoźników będziemy w stanie uczynić transport wydajniejszym, bezpieczniejszym i bardziej zrównoważonym. Poprzez wspólną pracę dla uczynienia przyszłości lepszej możemy przezwyciężyć obecny kryzys ekonomiczny i kłopoty finansowe w różnych krajach UE i zrealizować wszystkie cele gospodarcze, socjalne i ekologiczne – powiedział Janusz Łacny.

Deklaracja. Konferencja zakończyła się podpisaniem ,,Deklaracji Ministrów” o skoordynowaniu działań, aby współdziałać, na partnerskich zasadach, z komercyjnymi przewoźnikami i w ten sposób redukować emisję szkodliwych związków zawartych w spalinach do atmosfery. Ministrowie w deklaracji zwrócili uwagę na potrzebę koordynacji państwowej i regionalnej polityki dotyczącej transportu. Te działania mają na celu rozwijanie infrastruktury i usuwanie barier dla wolnego przepływu ludzi i dóbr materialnych. W tym celu ministrowie apelują, aby łączyć różne rodzaje transportu w wysoce wydajny i konkurencyjny europejski system przewozowy, powstały dzięki wyważonej polityce socjalnej, dotyczącej komercyjnych przewoźników. Te działania mają na celu stworzenie zharmonizowanych rozwiązań, sprzyjających rozwojowi firm przewozowych, przestrzegających unijnych przepisów dotyczących transportu drogowego.

Bezpieczeństwo. Uczestnicy konferencji przyjęli deklarację zakładającą, że konstruktywna współpraca w partnerstwie publiczno-prywatnym powinna pozwolić na wdrażanie transportowej polityki umożliwiającej konkurencję na rynku przewozów, powstanie dobrze sterowanej i opłacanej unijnej inspekcji drogowej. Deklaracja porusza także sprawy bezpieczeństwa wykonywania zawodu kierowcy, poprzez dostęp do informacji o lokalizacji parkingów strzeżonych.

Zbigniew Witamborski


 

Katagoria: Komentarz Zbyszka Witamborskiego
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 8 lat temu.