Select Page


Minister Nowak proponuje „bloki czasowe”


 

Problem kar za brak opłat viaTOOL wciąż jest nierozwiązany. Bramownice generują błędy, a za przejazd z miejsca A do B bez środków na koncie kara może być naliczona kilkukrotnie. Minister Nowak ma już jednak receptę – blok czasowy.

O co chodzi? Otóż teorię „bloku czasowego” minister Sławomir Nowak wyłożył w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik, po interwencji Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, w styczniu skierował do ministra Nowaka list z uwagami w sprawie sposobu nakładania kar administracyjnych za brak opłat viaTOOL. Minister Nowak wymyślił już sposób, jak rozwiązać ten problem i usprawnić działanie systemu. Chodzi o to, aby ewentualne naruszenia obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej były rejestrowane w „bloku czasowym”, tj. w interwałach od 3 do 6 godzin. Wówczas właściciel pojazdu, kierowca ma czas na uzupełnienie konta lub zjechanie z płatnej drogi. Zdaniem ministra Nowaka w ten sposób można uniknąć kumulacji kar rejestrowanych przez bramownice.

Jak wiadomo prasa nie rozpieszcza ministra Nowaka, który jest atakowany ze wszystkich stron. Jak nie budowa dróg, to fatalna „wizyta gospodarska”. Jednak ten pomysł nie jest najgorszy, bo może uczyni system bardziej transparentnym. Obawiam się jednak, że zainstalowanie na bramownicach nowego oprogramowania może skończyć się kolejnym wielkim chaosem. I to może być gwóźdź do trumny…

Zbigniew Witamborski


 

Katagoria: Komentarz Zbyszka Witamborskiego
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.