Select Page


Mailing

Wymagania techniczne materiałów reklamowych przyjmowanych do emisji w systemie mailingu przez Wydawnictwo.

Informacje należy dostarczać w jednym z poniższych formatów:

– jako dokument HTML (style CSS zagnieżdżone wewnątrz kodu HTML jako <style>)

– jako „szkic” w dokumencie MS Word lub zwykłym notatniku jako txt

 

HTML:

W wypadku HTML wymagane jest, aby kod źródłowy był w „czystej” postaci. Nie może zawierać zbyt wiele nadmiarowych, nietypowych Tagów, jakie powstają przy budowaniu dokumentu przez programy automatyzujące przygotowanie strony WWW.
Uwaga: błędne jest przygotowanie dokumentu w Wordzie i zapisanie funkcją „zapisz jako dokument .html”. Dokument przygotowany w ten sposób może zawierać wiele niestandardowych definicji, które mogą nie być obsługiwane przez Klientów pocztowych. W efekcie taka wiadomość może nie być wyświetlona u Klienta! Poprawnie przygotowany kod zawiera ręcznie przygotowany kod HTML.

 

Word:

Zawartość źródłowa zostanie „przetłumaczona” na język HTML. Treść przygotowanej wiadomości e-mail będzie w formie zbliżonej do oryginalnych danych mogą być pewne drobne różnice, które spowodowane są ograniczeniami samej specyfikacji HTML. Dlatego format ten nadaje się głównie do przekazywania prostych komunikatów informacyjnych i ogłoszeń bez dodatkowych grafik.

 

Obrazki:

Jeśli w wiadomości mają być obrazki, należy załączyć je do materiałów dostarczonych wraz z kodem HTML. Obrazki muszą być w formacie jpg. Szerokość grafiki nie większa niż 500 pikseli.

 

Uwagi ogólne:

Strona kodowa: dokument HTML kodowany w ISO-8859-2 albo cp1250.
CSS: jeśli dokument opiera się na stylach css, to muszą one być zdefiniowane w tym samym pliku (nie może być odwołania do zewnętrznego pliku css)
Skrypty: w dokumencie nie wolno stosować żadnych języków skryptowych (JavaScript, VBScript, JScript itd.). W wypadku tego formatu treść wiadomości będzie identyczna z dokumentem dostarczonym.

Temat: Niezależnie od formatu danych należy określić tytuł jaki pojawi się w polu „Temat” wiadomości e-mail. Tytuł nie powinien przekraczać 100 znaków.