Select Page


AutoGuard: Usługa GEOLOK wchodzi na rynek


 

Natychmiastowe wiadomości o zbyt dużej prędkości, przekroczeniu wyznaczonego wcześniej obszaru jak i określonych godzin pracy – to atuty GEOLOK,  nowego produktu oferowanego przez AutoGuard S.A., wiodącego dostawcę systemów telemetrycznych do zarządzania flotą.

GEOLOK, nowy produkty firmy AutoGuard S.A. to odpowiedź na oczekiwania osób zarządzających flotami pojazdów, którzy oprócz bieżącego monitoringu aut potrzebują szybkiej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w procesach biznesowych. Dzięki wcześniej zdefiniowanym przez użytkownika wartościom, system automatycznie i bezzwłocznie wysyła powiadomienia SMS-em na dowolny zdefiniowany nr telefonu komórkowego o osiąganiu przez danego kierowcę zbyt dużej prędkości, przekroczeniu wcześniej zdefiniowanego obszaru jak i godzin pracy.

Za pomocą chronionego hasłem dostępu do aplikacji internetowej użytkownik na ekranie komputera może wyświetlać aktualne informacje dotyczące każdego pojazdu jak i całej floty. Monitoring nie ogranicza się jedynie do wskazania aktualnej pozycji auta. Dzięki technicznym możliwościom urządzenia jak i aplikacji istniej możliwość odtworzenia na ekranie komputera całkowitego przebiegu trasy z możliwością sprawdzenia a na każdym jej etapie prędkości chwilowej, kierunku ruchu a nawet stan włączenia stacyjki samochodu. GEOLOK umożliwia również wyznaczenie dalszej drogi. Najszybsza czy najkrótsza trasa to już standardowe ustawienia nawigacji, ale możliwość wybrania optymalnego połączenia pomiędzy wybranymi wcześniej punktami pozwalają zaplanować pracę tak aby np. zatankować paliwo w stacji wybranej sieci. Oszacowanie danych z przebiegu planowanej trasy oraz możliwość pomiaru odległości nie tylko w linii prostej, ale i drogowej, pozwala na określenie czasu pracy kierowców lub przejazdu.

Na podstawie pozyskanych danych usługa GEOLOK może przygotować specjalistyczne raporty służące nie tylko do premiowania najlepszych kierowców, ale również do sprawowania nadzoru nad całym procesem przewozowym i szybkim identyfikowaniu wszelakich nieprawidłowości.

Im więcej aut we flocie tym większe trudności kontroli nad prawidłowością całego procesu przewozowego. Aby zaradzić temu niebezpieczeństwu AutoGuard wprowadził SMS’y alarmowe w usłudze GEOLOK. W przypadku przekroczenia, wcześniej zdefiniowanych wartości prędkości, czasu pracy czy granic geostrefy system automatycznie, na określony nr telefonu komórkowego, wysyła informacje podając datę, miejsce, dane pojazdu oraz typ wykroczenia. O ile dwie pierwsze wartości są powszechnie znane i używane o tyle geostrefa jest stosunkowo nowym pojęciem, które może znacząco ułatwić pracę zarządzającym flotą pojazdów. Pozwala precyzyjnie określić obszar, w granicach którego auto może się poruszać. Geostrefa może być dowolnie skonfigurowana i swoim zasięgiem obejmować zarówno całą Polskę, jedną dzielnicę miasta czy nawet jedną zdefiniowaną wcześniej trasę. Za dodatkową opłatą można zamówić również usługę Assistance – telefoniczną pomoc Centrum Monitoringu AutoGuard S.A.. Dzwoniąc pod określony numer telefonu uzyska się informacje o lokalizacji pojazdu jak również wskazówki nawigacyjne co do  dalszej drogi.

„Zarządzanie flotą pojazdów bez naszego produktu jest jak chodzenie w ciemności. Nie wiemy gdzie się znajdujemy, dokąd idziemy, którędy się poruszamy. Kogo dzisiaj na to stać?” – pyta retorycznie Robert Rozesłaniec, Prezes AutoGuard S.A. – „Nasza usługa GEOLOK działa jak latarka, dzięki niej  znamy aktualną pozycję, jesteśmy świadomi przebytej drogi oraz celu do którego podążamy. Co więcej, automatycznie jesteśmy informowani o wszelkich nieprawidłowościach, dzięki czemu możemy szybko zareagować. Każdy się zgodzi, że to wyjście naprzeciw oczekiwaniom firm przewozowych, kurierów, handlowców i wszelkiego rodzaju dostawców”.

Usługa GEOLOK wykorzystuje technologię GPS do lokalizacji obiektów i sieć telefonii komórkowej do transmisji danych. Niewielkich rozmiarów urządzenie monitorujące rejestruje pozycje geograficzną i parametry pracy pojazdu. Zarejestrowane dane trafiają do Centrum Monitoringu, które nanosi współrzędne na mapy cyfrowe i wysyła je przez internet bezpośrednio do komputera użytkownika z zainstalowanym oprogramowaniem GEOLOK. Administrator floty otrzymując informacje na temat: lokalizacji pojazdu, prędkości poruszania się może skuteczniej zarządzać eksploatowanymi pojazdami. Obsługa systemu jest intuicyjna i nie wymaga skomplikowanego szkolenia. Zasięg działania systemu obejmuje teren całej Polski.

Produkt GEOLOK dostępny jest w trzech wariantach cenowych w zależności od okresu trwania umowy (12,14,36 miesięcy)i  powstał w oparciu o znaną i cenioną na rynku aplikację  AutoControl.


 

Katagoria: giełdy
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.