Select Page


TRANS: Pierwsze jaskółki poprawy


 

60 tysięcy aktualnych ofert frachtów i przestrzeni ładunkowych z całej Europy oraz prawie 200 tysięcy aktywnych użytkowników – takie wyniki zanotowała popularna giełda ładunkowa TRANS na początku marca. Przedstawiciele giełd przekonują, że te dane potwierdzają tylko opinie wielu obserwatorów branży TSL o powolnym uspokajaniu się rynku i stopniowej poprawie koniunktury w branży.

Koniunktura w transporcie zależy wprost proporcjonalnie od sytuacji polskiej gospodarki. Ostatnie informacje z rynku dowodzą, że polska gospodarka znów zaczyna nabierać tempa, a wraz z tym musi wzrosnąć zapotrzebowanie na usługi transportu wyprodukowanych towarów. To powód do optymistycznych prognoz dla polskich przewoźników.

– Wzrost podaży ładunków oraz nowe kontakty na giełdzie to dobry znak dla całej branży – mówi Grzegorz Haładus ze spółki zarządzającej europejską platformą ładunkową TRANS – Statystki na giełdzie jasno pokazują, że kondycja polskich przewoźników powoli, ale stale poprawia się.

Według większości specjalistów, o kondycji branży transportowej decydują trzy czynniki: relacja rynkowa pomiędzy popytem i podażą, kurs euro oraz cena ropy. Branża TSL to swoisty barometr rynku, doskonale obrazujący zarówno pozytywne, jak i negatywne tendencje. Jej kondycja to wypadkowa stanu przemysłu i handlu.

Kryzys finansowy, który dotknął całą gospodarkę jesienią 2008 roku, był szczególnie widoczny w sektorze transportowym. Rok 2009 również nie przyniósł poprawy. Uczestnicy rynku na własnej skórze odczuli zmniejszoną podaż ładunków na rynku w Polsce i za granicą, długie termin płatności za wykonane usługi transportowe, czy całkowite zaniechanie regulowania należności przez zleceniodawców frachtów.

Widoczne już teraz ożywienie branży transportowej swój punkt kulminacyjny ma osiągnąć w pierwszej połowie bieżącego roku. Dzięki EURO 2012 popyt na usługi transportowe będzie wzrastał. Ostatni wynik na giełdzie TRANS potwierdza tendencję wzrostową w branży TSL. Giełda transportowa TRANS.eu, jako największa platforma informacyjna z ofertami frachtów i przestrzeni ładunkowych w Europie Wschodniej pomaga małym i średnim przewoźnikom w pozyskiwaniu nowych zleceń transportowych w Polsce i poza jej granicami oraz kontaktów biznesowych. Umożliwia weryfikację swojego partnera biznesowego oraz daje możliwość optymalizacji działalności firmy.

Więcej informacji o giełdzie na stronie internetowej: www.trans.eu


 

Katagoria: giełdy
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 9 lat temu.