Select Page


Biała Księga Goodyeara: Inteligentne Floty i Przyszłość Branży Transportowej


Sympozjum Goodyear 2014_warsztat_1
 

Podczas wczorajszego sympozjum branży transportowej w Brukseli Goodyear zaprezentował ‘Białą Księgę’ pt. „Mobilność Przyszłości: Inteligentne Floty i Przyszłość Branży Transportowej”. Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu jest to, że organy regulacyjne mogłyby odgrywać większą rolę w kształtowaniu przyszłości branży transportu drogowego.

 

‘Biała Księga’ Goodyeara zawiera wyniki nowych badań i rekomendacje co do działań dla europejskich i krajowych ustawodawców, w tym wyraźniejsze wsparcie w tworzeniu efektywnych paliwowo flot i dalsze promowanie unijnej etykiety na opony, by maksymalnie wykorzystać jej potencjał.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Goodyeara, menedżerowie flot są zdania, że organy regulacyjne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu przyszłości branży transportu drogowego. 53% menedżerów flot popiera wprowadzenie większych zachęt do tworzenia flot przyjaznych środowisku, a 60% popiera zmiany w przepisach, wspierające zakup efektywnych paliwowo opon. Jeden na dziesięciu (11%) menedżerów flot uważa, że regulacje są jednym z dwóch największych wyzwań dla branży transportu drogowego jako całości. Niemal trzy czwarte (74%) menedżerów flot uważa, że obniżenie podatków na paliwo miałoby pozytywny wpływ na branżę transportu drogowego, a 72% wspiera inwestycje w sieć drogową.

Inne ważne wnioski z ‘Białej Księgi’ „Mobilność Przyszłości: Inteligentne Floty i Przyszłość Branży Transportowej”, to:

  • Czterech na dziesięciu (40%) menedżerów flot nadal podaje jako najistotniejszy problem rosnące koszty paliwa;
  • Aby radzić sobie z rosnącymi kosztami paliwa, niemal wszyscy (92%) menedżerowie flot monitorują zużycie paliwa przez ich pojazdy flotowe;
  • Dwie trzecie (66%) menedżerów flot, którzy wykorzystują urządzenia telematyczne, przekazuje istotne informacje kierowcom, by ograniczać zużycie paliwa;
  • Zatrudnianie i długofalowa praca wykwalifikowanych kierowców jest również ważnym przedmiotem troski menedżerów flot – jedna czwarta (25%) uznaje to za najważniejsze lub drugie w hierarchii ważności zagadnienie.

„Nasze badanie pokazuje, że branża transportu drogowego jest skłonna podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyniki wyraźnie wskazują, że floty już inwestują w technologie, które zmniejszają zużycie paliwa i potrzebują w tym celu dalszego wsparcia ze strony europejskich i krajowych organów regulacyjnych. Biała Księga zaleca działania, poprzez które instytucje mogą pomóc branży transportowej kształtować zrównoważoną przyszłość” – powiedział Michel Rzonzef, wiceprezes pionu opon ciężarowych i przemysłowych Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Goodyear przedstawił ‘Białą Księgę’ podczas drugiego sympozjum branży transportowej w Brukseli, którego tematem była przyszłość transportu drogowego. W ramach sympozjum omawiano rozwiązania dla zrównoważenia branży transportowej zarówno poprzez regulacje, jak i rozwiązania techniczne.

Zalecenia dla europejskich ustawodawców:

  • Wsparcie dla efektywnych paliwowo flot;
  • Promowanie europejskiego systemu etykietowania opon;
  • Obowiązkowe systemy monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) do nowych pojazdów przemysłowych dla zwiększenia efektywności paliwowej;
  • Jasny kierunek zmian przepisów określających ciężar i wymiary pojazdów ciężarowych;
  • Dalsze wytyczne w zakresie tematu transgranicznego użytkowania większych pojazdów;

Większe wsparcie, umożliwiające maksymalne wykorzystanie nowych technologii telematycznych, w tym ujednolicone standardy dla telematyki;
Dodatkowe wsparcie organów regulacyjnych dla sektora flot drogowych w zakresie przyciągania i długofalowej pracy wykwalifikowanych kierowców
„Spojrzeliśmy na przyszłość branży oczami menedżerów flot, którzy w swoich działaniach koncentrują się na inicjatywach sprzyjających efektywności, innowacjom i dialogowi. Możemy z dumą przedstawić analizy dotyczące wyżej wymienionych wyzwań i rozwiązania. Jestem przekonany, że razem możemy osiągnąć efektywność, której ta branża potrzebuje. Firma Goodyear czuje się zobowiązana brać udział w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju dla branży transportowej” – powiedział w swoim wystąpieniu Darren Wells, prezes firmy Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

We wczorajszym sympozjum na temat przyszłości branży transportowej oraz ‘Białej Księgi’ wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, branży i środowiska naukowego, w tym João Aguiar Machado, dyrektor generalny ds. mobilności i transportu w Komisji Europejskiej.
Sympozjum Mobilność Przyszłości, zorganizowane przez Goodyear, było drugim tego rodzaju spotkaniem, podczas którego podkreślono stałe wsparcie firmy dla flot, branży i organów regulacyjnych, a także jej zaangażowanie w kluczowe dla branży transportowej kwestie.

Metodologia badania

Badanie przeprowadziła agencja ReputationInc na zlecenie Goodyeara. Miało ono na celu poznanie zagadnień istotnych dla menedżerów flot w Europie. Ankietę, obejmującą 24 pytania, rozesłano do menedżerów flot w dziewięciu krajach: Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Turcji i Wielkiej Brytanii. Łącznie od kwietnia do czerwca 2014 r. w internetowej ankiecie wzięło udział 576 menedżerów flot.
Oferta Goodyear Dunlop Europe obejmuje ponad 400 różnych typów opon do pojazdów użytkowych, autobusów i autokarów w ponad 55 rozmiarach. Wielu wiodących w świecie producentów pojazdów użytkowych montuje opony Goodyear jako wyposażenie oryginalne. Są wśród nich: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania i Volvo. Goodyear jest także dostawcą opon dla wszystkich największych producentów naczep. Dzięki ofercie Fleet First, w skład której wchodzą usługi TruckForce, ServiceLine24h, pomoc drogowa, system internetowego zarządzania FleetOnlineSolutions oraz technologia Goodyear Retread, Goodyear może zaproponować jeden z najszerszych w branży zakresów usług dedykowanych.

Źródło

 


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.