Select Page


BP: Złoty Listek CSR „Polityki” dla BP Europa SE Oddział w Polsce


 

Firma BP Europa SE Oddział w Polsce została wyróżniona Złotym Listkiem CSR. To odznaczenie otrzymało tylko dwanaście (spośród 500) spółek, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie istotnych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności.

„Lista 500” tygodnika „Polityka” jest corocznym rankingiem największych polskich firm produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Wśród kryteriów uwzględnionych w rankingu znalazły się m.in. przychody ze sprzedaży, eksportu, zyski, a także poziom zatrudnienia.

W tym roku po raz pierwszy redakcja „Polityki” zaprosiła do współpracy firmę doradczą PwC, aby przyjrzeć się, jak do zagadnień CSR i zrównoważonego rozwoju podchodzą firmy, które znalazły się na „Liście 500 Polityki”. Badanie miało pomóc uporządkować informacje o skali, zakresie i kierunku działań CSR w polskich przedsiębiorstwach oraz przeanalizować trendy rozwoju CSR w największych organizacjach. Ciągle jeszcze tylko nieliczne firmy wprowadziły kompleksowe strategie i realizują wynikające z nich działania w kluczowych dla odpowiedzialnego biznesu obszarach. Inne są dopiero w połowie lub na początku tej drogi. Warto, aby mogły uczyć się i czerpać inspirację od tych, które początki bycia społecznie odpowiedzialnym mają już za sobą.

Ankieta została przygotowana na podstawie normy ISO 26000, która wskazuje obszary, w jakich firmy odpowiedzialne społecznie powinny podejmować działania. Pytania dotyczyły siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowań wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Analiza udzielonych przez firmy odpowiedzi pozwoliła na wyłonienie wśród nich trzech grup. Pierwsza – nagrodzona symbolicznym złotym listkiem CSR – to dwunastka przedsiębiorstw, dla których społeczna odpowiedzialność jest kluczowym elementem działań strategicznych w biznesie. Przedsiębiorstwa te zadeklarowały, iż mają strategię CSR lub zrównoważonego rozwoju oraz działają w oparciu o ustalony kodeks postępowania (kodeks etyki). Prowadząc swoją działalność gospodarczą, strategicznie zarządzają społeczną odpowiedzialnością biznesu,wpływem na środowisko naturalne oraz dbają o systematyczną ocenę i rozwój swoich pracowników.

Poprzez różnorodne działania budują odpowiedzialne relacje z partnerami biznesowymi, stawiając im dodatkowe, pozafinansowe wymagania (np. szczególną dbałość o środowisko naturalne), oraz relacje z klientami (np. poprzez uczciwą komunikację dotyczącą produktów lub usług), a także ze społecznościami lokalnymi. O efektach swoich działań informują cyklicznie w publikowanych raportach, których część jest weryfikowana przez zewnętrzne firmy. Ich postępowanie może być wzorem dla innych.

Druga grupa firm – wyróżniona srebrnym listkiem CSR – to siedemnaście spółek, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie istotnych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności. W obu wyróżnionych grupach znalazły się zarówno firmy notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i prywatne przedsiębiorstwa z wielu sektorów gospodarki, co pokazuje, że zarządzanie organizacją w sposób uwzględniający aspekty społeczne, środowiskowe, pracownicze i te dotyczące produktów czy usług jest narzędziem uniwersalnym.

Trzecią grupę (symboliczny biały listek CSR) stanowią pozostałe firmy uczestniczące w badaniu. One wprowadzają wybrane rozwiązania z obszaru odpowiedzialnego biznesu i doskonalą je w codziennej praktyce. Ważne jednak, że już dziś widzą konieczność ich stosowania.

Czytaj więcej…


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 7 lat temu.