Select Page


Carrier Corp.: uruchamia licznik redukcji emisji CO2


 

Nowy agregat Carrier Transicold Vector 1550, charakteryzujący się niskim zużyciem paliwa, pozwala na zmniejszenie ogólnego śladu węglowego o 35% w porównaniu do konwencjonalnych systemów – ekwiwalent usuwania 2,8 tony CO2 na agregat rocznie, co plasuje go wśród produktów, które pomagają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Aby wykazać, jakie korzyści mogą płynąć z wyboru zrównoważonych produktów, firma Carrier Corp. uruchomiła licznik CO2NSERVATION Meter, który oblicza redukcję emisji gazów cieplarnianych, jaką klienci ma całym świecie uzyskali od roku 2000 dzięki zainstalowaniu wysoce energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych i chłodniczych. Carrier Corp., należąca do United Technologies Corp. (NYSE:UTX), to światowy lider w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań w dziedzinie systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych (HVACR), pozwalających zmieniać świat na lepsze dzięki inteligentnym innowacjom i służbie na rzecz środowiska.

„Energooszczędność to w istocie w naszej branży propozycja dwuczęściowa”, mówi Geraud Darnis, prezes Carrier Corp. „Inwestujemy w nowe technologie, by ulepszyć efektywność naszych produktów, a właściciele budynków inwestują, by uzyskać korzyści z tej efektywności w swoich nieruchomościach. Licznik Carrier CO2NSERVATION Meter to dowód na to, jak słuszny był to wybór”.

Budynki w samych Stanach Zjednoczonych zużywają około 40% całej energii, a systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach zużywają około 35% energii. Firma Carrier nieustannie inwestuje w energooszczędne technologie, pomagając swym klientom w obniżeniu zapotrzebowania na energię i związanych z tym emisji gazów cieplarnianych.

Aby zilustrować, jakie redukcje emisji gazów cieplarnianych są związane z produktami pozwalającymi oszczędzać energię oraz by podkreślić znaczenie, jakie ma wybór bardziej energooszczędnych produktów, firma Carrier stworzyła licznik Carrier CO2NSERVATION Meter. Model ten porównuje przewidywane emisje gazów cieplarnianych w przypadku wybranych produktów Carrier z emisjami porównywalnych produktów stanowiących punkt odniesienia; różnica między nimi to redukcja emisji. W dniu 16 listopada 2010 r. licznik Carrier CO2NSERVATION Meter pokazał, że klientom Carrier udało się uniknąć wyemitowania 70 087 194 ton gazów cieplarnianych, co stanowi odpowiednik energii zużywanej przez 8,5 miliona amerykańskich gospodarstw domowych rocznie, dzięki wybraniu wysoce energooszczędnych produktów Carrier od roku 2000.

„Firma Carrier opracowała nowatorską metodę przedstawienia, jak ważne jest wybieranie energooszczędnych produktów”, powiedział Harvey Sachs, starszy członek Amerykańskiej Rady ds. Gospodarki Energooszczędnej (American Council for Energy-Efficient Economy – ACEEE).

„Licznik CO2NSERVATION Meter to bardzo skuteczne narzędzie, pozwalające wykazać, że już dziś dysponujemy technologiami umożliwiającymi znaczącą redukcję zużycia energii w systemach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych”, powiedział John Mandyck, wiceprezes firmy Carrier ds. strategii zrównoważonej gospodarki i ochrony środowiska.

TIAX LLC, niezależna firma techniczna, będąca stroną trzecią, prowadząca laboratoria, w których pracuje ponad 100 naukowców, oceniła rozmiary redukcji, o czym opowiada John Dieckmann, dyrektor TIAX ds. techniki grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. „TIAX przeprowadziła dokładną ocenę modeli używanych do obliczania bieżącej redukcji emisji gazów cieplarnianych w formie ekwiwalentu CO2 (CO2e), którą można przypisać dużej efektywności urządzeń mrożących, chłodzących i grzewczych, jakie Carrier wytwarza i sprzedaje na całym świecie, co ilustruje licznik CO2NSERVATION, Meter”, wyjaśnił Dieckmann. „Ustaliliśmy, że licznik CO2NSERVATION Meter przedstawia wiarygodne oszacowanie redukcji emisji CO2e, jaką można przypisać wysoce wydajnym produktom sprzedawanym przez firmę Carrier od roku 2000 w kilku kategoriach produktowych”.

Licznik Carrier CO2NSERVATION Meter można znaleźć w nowej mikrowitrynie firmowej poświęconej zrównoważonej gospodarce, pod adresem www.carrier.com/green.


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 8 lat temu.