Select Page


Daimler AG: pierwsze oznaki ożywienia światowych rynków i oczekiwanie stabilizacji wyników w roku 2010


 

W trudnym gospodarczo roku 2009 nastąpił wyraźny regres światowych przewozów w transporcie samochodowym. Równie znaczący był spadek zakupów nowych samochodów ciężarowych praktycznie na większości rynków. Kryzys dotknął rynek europejski na początku 2009, po latach rekordów sprzedaży. Rynek północnoamerykański w ub. roku ponownie zanotował zdecydowany spadek. Tendencja zniżkowa, pogłębiona kryzysem światowym, utrzymywała się również na rynku japońskim.

Sprzedaż Daimler Trucks w 2009 wyniosła 259.328 pojazdów, co oznacza spadek o 45 procent. Obroty natomiast spadły tylko o 36 procent, do poziomu 18.360 mln euro, co należy przypisać przede wszystkim bardziej stabilnej sytuacji w dziedzinie posprzedażowej (serwis i części). W najważniejszych regionach spółka Daimler Trucks zdołała utrzymać, a nawet powiększyć swój udział w rynku. Dzięki temu Daimler Trucks zachowała w kryzysowym roku 2009 pozycję lidera światowego rynku średnich i ciężkich samochodów ciężarowych. Mimo to EBIT (łącznie z jednorazowymi wynikami z tyt. programów regionalnych Daimler Trucks North America (DTNA) i Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) w Japonii) wyniósł minus 1,0 mld € (w 2008 – 1,6).

Andreas Renschler, odpowiedzialny w zarządzie Daimler AG za Daimler Trucks i Daimler Buses, zaprezentował na początku marca strategię koncernu, ukierunkowaną na umocnienie pozycji spółki w trudnym globalnym otoczeniu rynkowym i wyjście z kryzysu z silniejszym zapleczem. Renschler: „Nasza branża jest od dawna obiektem cyklicznych przemian, dlatego też jesteśmy przygotowani na sytuację dekoniunktury rynkowej. Mamy jednak świadomość, że w obliczu niespotykanego dotychczas, dramatycznego załamania się gospodarki światowej problem dotyka w sposób szczególnie bolesny producentów samochodów ciężarowych. Z drugiej jednak strony, gdy nastąpi ożywienie gospodarcze, ich sytuacja szybko ulegnie poprawie, ponieważ nie ma wzrostu bez transportu i samochodów ciężarowych.“

Zarządzanie kosztami i wydajnością skuteczne w roku kryzysu

Wykraczające daleko ponad normalny cykl spadki na rynku w roku 2009 skłoniły Daimler Trucks do optymalizacji zarządzania kosztami i wprowadzenia zakrojonego na szeroką skalę programu podniesienia efektywności. Fundament tych przedsięwzięć stanowi program ‚Global Excellence’. Oprócz konsekwentnego ukierunkowania na stabilizację cykli, aktywnego zarządzania kosztami i wydajnością oraz pozyskiwania nowych rynków wschodzących, Global Excellence ma na celu tworzenie nowych generacji produktów i technologii przyszłości.

W roku 2009 spółka skoncentrowała się na dwóch elementach: stabilizacji cyklu produkcji i podniesieniu wydajności. Program przyniósł wymierne rezultaty w niemieckich fabrykach Daimler Trucks. Zakłady te są w stanie uporać się ze spadkami na rynku sięgającymi do 30 procent, bez potrzeby wprowadzania nadzwyczajnych środków. Andreas Renschler: „Dzięki połączeniu wysokiej elastyczności z takimi instrumentem jak skrócony czas pracy, w Niemczech, gdzie spadek popytu wyniósł 50 procent, udało nam się uniknąć zwolnień pracowników, zatrzymując w firmie stałą załogę wraz z know-how. Na innych rynkach nie mieliśmy jednak takiej swobody działania, w związku z czym na przykład w USA redukcja zatrudnienia okazała się nieuchronna.“

Odkrywanie nowych rynków: impulsy wzrostowe w krajach BRIC

W roku 2009 skutki kryzysu w krajach Triady (Ameryka Płn., Europa Zach. i Japonia), a początkowo również na rynkach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), były dramatyczne. Nastąpiło niemal całkowite załamanie się sprzedaży nowych samochodów ciężarowych, na przykład w Rosji. Obecnie następuje jednak zauważalny choć niewysoki wzrost. Daimler Trucks konsekwentnie dąży do pozyskiwania rynków BRIC. Już dziś co drugi samochód ciężarowy spółka sprzedaje poza Triadą.

Globalny system modułowy: odnowa całego portfolio produktów

Daimler Trucks intensywnie inwestuje w nowe produkty. Inwestycje w badania i rozwój nie zostały w roku 2009 zmniejszone i podobnie jak rok wcześniej, wyniosły 1 miliard euro. Również w roku 2010 kontynuowane będą zarówno inwestycje w kolejne generacje aktualnych produktów, jak i w rozwój nowych, przyjaznych środowisku technologii napędu i pojazdów.

W pracach nad poszukiwaniem korzyści, jakie daje wielkość pojazdu, spółka poczyniła olbrzymi krok naprzód. Fundament stanowi stosowany na całym świecie i niezależny od marki modułowy system samochodów ciężarowych, na którego bazie można konstruować komponenty, podzespoły i produkty, i adaptować je do specyficznych wymogów rynkowych. Klient zawsze odgrywa przy tym rolę pierwszoplanową, otrzymując produkty czy komponenty dostosowane do jego potrzeb i spełniające jego wymagania.

Andreas Renschler: „Nasze plany obejmują wiele nowych samochodów ciężarowych, rozwój alternatywnych technologii napędu oraz spełnienie globalnych norm emisji spalin. Zrealizowanie wszystkich tych projektów jest dla nas ogromnym wyzwaniem. Oczywiście, prościej byłoby zrezygnować z najbardziej kosztownych badań, ale byłoby to błędem, ponieważ właśnie w ofensywie produktów tkwi nasza przewaga nad konkurencją.“

Umacnianie pozycji lidera na rynku samochodów ciężarowych w roku 2010

„Nasz sposób działania w czasie głębokiego kryzysu okazał się bardzo skuteczny. Pozwala to z nadzieją oczekiwać ożywienia koniunktury. Patrząc na aktualną ilość składanych u nas zamówień widzimy, że rynek już nie spada, a w wielu regionach obserwujemy co najmniej początki poprawy. Pomimo to rok 2010 będzie rokiem pełnym wyzwań. Możliwości rozwoju światowej gospodarki trzeba oceniać bardzo powściągliwie i miną lata, zanim osiągniemy poziom sprzed kryzysu“, komentuje Andreas Renschler perspektywy na rok 2010, dodając: „Planowany przez nas EBIT wynosi 200 milionów euro. W e wszystkich dziedzinach działalności chcielibyśmy osiągnąć zyski. Wzrost wydajności jest przy tym równie ważny jak wzrost obrotów. W tym celu rozpoczynamy zakrojoną na szeroką skalę ofensywę produktów z jednej strony i konsekwentną ofensywę rynkową z drugiej. To walka o charakterze sportowym, ale dysponując doskonałym zespołem i przygotowaniem strategicznym, jesteśmy dobrze uzbrojeni i możemy stawić czoła wyzwaniom. Czas recesji jest bowiem sprawdzianem dla wszystkich. Wiemy już, że nasz sposób działania pozwolił nam przetrwać bardzo głęboki kryzys.“


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 10 lat temu.