Select Page


DHL FRACHT stawia na karty paliwowe DKV


 

DKV i DHL Fracht w Polsce podpisały umowę, dzięki której kontraktowi przewoźnicy DHL Fracht Polska korzystać będą z kart paliwowych DKV. Rusza właśnie program pilotażowy, który w roku 2013 r. obejmie co najmniej 50 przewoźników współpracujących z DHL Fracht.

Umowa pomiędzy operatorami dotycząca rynku polskiego podpisana została w sierpniu 2012 r. Zawiera innowacyjną, po raz pierwszy wdrażaną w Polsce formułę współpracy, która przeciera szlaki dla rynku firm logistycznych. W czym rzecz?

Z kart DKV będą korzystać pojedynczy przewoźnicy, tworzący flotę DHL Fracht Polska. Otrzymają oni do ręki karty DKV na bazie umowy trójstronnej. Oznacza to, że nie poniosą żadnego ciężaru finansowego wydania kart, a jednocześnie uzyskają dostęp do pełnego pakietu usług DKV – włącznie z rabatami na liczne usługi oraz zwrotem VAT.

Co unikalne, wzajemne rozliczenie pomiędzy DHL a partnerami będzie miało charakter kompensacyjny. Z preferencyjnych warunków skorzystać będą mogli wszyscy kontraktowi podwykonawcy DHL Fracht Polska.

Program pilotażowy
Właśnie ruszył program pilotażowy, obejmujący pierwszych 50 podwykonawców DHL Fracht Polska. Na bazie wypracowanych praktyk do końca 2013 roku z kart DKV będą mogli skorzystać wszyscy partnerzy objęci programem. Szacunkowa liczba kart paliwowych oferowanych w ramach projektu to 600 sztuk.

Partnerzy DHL Fracht będą mogli korzystać z pełnego zakresu usług DKV, który obejmie: tankowanie paliwa, rozliczanie opłat drogowych, zwrot VAT oraz usługi warsztatów i 24h pomocy drogowej. Kierowcy będą mieli do dyspozycji najszerszą sieć stacji w Europie, na których można zapłacić jedną kartą paliwową. W jej skład wchodzi 3.400 punktów w Polsce i ponad 54 tys. w Europie.

Poprzez zaoferowanie kart DKV DHL Fracht planuje zacieśnienie kontaktów ze swoimi przewoźnikami. Fakt, że będą oni mogli korzystać z bezgotówkowych płatności, przyspieszy realizację zleceń, a także ułatwi wzajemne rozliczenia pomiędzy partnerami. „Jako DHL Fracht wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów. Podpisana umowa znacznie poprawi płynność finansową przewoźników, jakże ważną na obecnym rynku usług transportowych, pomagając nam przy tym w świadczeniu usług na niezmiennie najwyższym poziomie” mówią Piotr Lachowski oraz Michał Gawinowski reprezentujący dział odpowiedzialny za negocjacje oraz wdrożenie projektu kart paliwowych w DHL Fracht Polska.

Dyrektor generalny DKV Euro Service Polska Michał Balakier

Umowa ma innowacyjny charakter, ponieważ rozwiązania przetestowane wraz DKV z DHL Fracht otworzą drogę do nowego typu zbiorowych kontraktów w branży TSL. „Oferujemy karty operatorowi logistycznemu, który jako jeden podmiot przejmuje ciężar zarządzania wszystkimi pojedynczymi rachunkami. Dla obu stron to ogromne wyzwanie z punktu widzenia technicznego i prawnego, jednak wierzymy, że wysiłek ten jest pierwszym krokiem do ustanowienia nowych standardów w branży” – mówi Michał Bałakier, dyrektor generalny DKV Euro Service Polska.

„Oferując przewoźnikom to innowacyjne na polskim rynku rozwiązanie będziemy wzmacniać nasze wzajemne relacje. W trakcie prac nad projektem, szczególny nacisk położyliśmy na możliwość zaoferowania naszym przewoźnikom szeregu dodatkowych korzyści, także tych wymiernych finansowo jak rabaty na zakup paliwa czy korzystne rozliczenia finansowe. Jestem przekonany, że atrakcyjność zakresu kart paliwowych DKV pozwoli nam z jednej strony na zacieśnienie dotychczasowej współpracy z przewoźnikami, z którymi już mamy podpisane umowy, a z drugiej na pozyskanie nowych partnerów, którzy wzmocnią naszą flotę. To jest dla nas ważne, bo razem tworzymy wysoką jakość obsługi klientów DHL Fracht” podsumował Piotr Maria Sikorski, dyrektor zarządzający DHL Fracht Polska.

Więcej informacji…


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: , , , ,
Opublikowano 7 lat temu.