Select Page


DPK System: aktualizuje system TSI w KPKM w Białymstoku


 

DPK System zawarło umowę z KPKM Białystok, na mocy której  w ciągu 3 miesięcy zaktualizuje i rozbuduje system informatyczny do najnowszej wersji. KPKM jest pierwszym przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej, w którym uruchomiony został nasz system z modułem optymalizacji planowania okresowego. Za to pierwotne wdrożenie KPKM w 2008 roku zostało wyróżnione tytułem „Innowacyjna Firma” w krajowym konkursie Liderzy Innowacyjności. Rozwój przedsiębiorstwa, szybki postęp technologii informatycznych i nowe elementy systemu TSI stały się impulsem do „liftingu” używanego oprogramowania w celu usprawnienia pracy obsługi i utrzymania marki najbardziej innowacyjnego przedsiębiorstwa w regionie.

System, podczas aktualizacji, oprócz uruchomienia rozszerzonych wersji wykorzystywanych już modułów, zostanie wzbogacony o nowe aplikacje:
– „Absencje” – program do zarządzania urlopami i innymi nieobecnościami,
-„Obsługi Techniczne” – program umożliwiający bieżące informowanie przez serwis techniczny dyspozytorów o stanie taboru,
– „System obsługi kodów paskowych” służący do automatycznej rejestracji przybycia kierowców i wyszukiwania dokumentów.

Utrzymanie systemów informatycznych w jak najlepszej kondycji i ich stałe unowocześnianie to w KPKM norma. Ich wdrażanie i eksploatacja jest zawsze przedmiotem analiz ekonomicznych, z których wynika, że dobry system, właściwie wdrożony i eksploatowany przynosi wymierne korzyści finansowe.


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 9 lat temu.