Select Page


Korozja i ochrona przed korozją


korozja
 

Korozja jest naturalnym procesem dotyczącym wielu metali stosowanych obecnie w technice, który polega na tworzeniu bardziej stabilnych substancji chemicznych niż czysty metal, takich jak tlenki, węglany, siarczki, siarczany itp. Bardzo istotną cechą jest tutaj postać i budowa warstwy jaką tworzą substancje powstające na skutek korozji.

W przypadku materiałów na bazie żelaza, takich jak stale konstrukcyjne, blachy karoseryjne itp. powstająca warstwa produktów korozji (najczęściej tlenki żelaza) jest porowata, nieszczelna i nie izoluje podłoża od środowiska korozyjnego. Grozi to uszkodzeniem korodującego elementu lub utratą przez niego właściwości użytkowych. Zabezpieczenie przed korozją stali uzyskuje się przez dodatek chromu w ilości do kilkunastu procent. Chrom jest bardziej aktywny niż żelazo, utlenia się znacznie szybciej, tworząc na powłoce stali litą i szczelną warstwę tlenków, zwaną warstwą pasywną, która chroni stal przed dalszą korozją. Zjawisko to wykorzystuje się w stalach nierdzewnych. Wiąże się ono jednak ze znacznym wzrostem ceny takiej stali i stosowanie tego typu materiałów nie jest zawsze ekonomicznie uzasadnione.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma Würth oferuje szereg preparatów służących zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Są to przykładowo preparaty Zink Spray, Zink Spray Perfect (nr art. 0893 114 112, -113, -114), Alu – Spray (nr art. 0893 114 115). Dodatkowo wykorzystują one zjawisko zwane w elektrochemii ochroną katodową. Polega ono na tym, iż warstwa preparatu naniesiona na stal jest bardziej aktywna chemicznie (stanowi tzw. anodę w ogniwie elektrochemicznym), która ulega utlenianiu, chroniąc w ten sposób podłoże, które jest katodą. Substancje czynne w wyżej wymienionych preparatach ulegają pasywacji, co znacząco spowalnia procesy korozyjne i dzięki temu skuteczność działania wymienionych wyżej preparatów jest bardzo dobra.

Inny rodzaj ochrony zwanej anodową zapewnia preparat Miedź w Sprayu (nr art. 0893 114 118) Ponieważ miedź jest bardziej szlachetna od żelaza, stanowi ona katodę, a podłoże anodę. Bardziej szlachetny metal jakim jest miedź zabezpiecza stal przed korozją, jednak dla zapewnienia odporności korozyjnej podłożu stalowemu, warstwa miedzi musi być całkowicie szczelna. W przypadku zarysowania powłoki miedzianej miejsce takie może stanowić dodatkowe, silne źródło korozji, gdyż podłoże jest bardziej aktywne chemicznie niż chroniąca je warstwa.

Firma Würth rozwija również asortyment podkładów antykorozyjnych do zastosowań w motoryzacji. Bazą takich podkładów są żywice syntetyczne z dodatkami antykorozyjnymi, zwanymi inhibitorami korozji. Żywica stanowi warstwę izolującą i chroni element od środowiska korozyjnego, zaś inhibitory korozji hamują procesy korozyjne w chronionym materiale.             

Zdjęcie: www.v10.pl


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: , , , , ,
Opublikowano 3 lata temu.