Select Page


MLP Group podsumowuje rok 2014


mlp
 

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki za 2014 r. Aktywa netto w minionym roku wzrosły w ujęciu r./r. o blisko 10% do 557,9 mln zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się również o blisko 10% i wyniosła 1,04 mld zł. Z kolei przychody poprawiły się r./r. o 12% do poziomu 102,8 mln zł. 

 

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w minionym roku osiągnął znaczący wzrost wartości aktywów netto. Na koniec 2014 r. wynosiły 557,9 mln zł, czyli blisko 10% więcej niż rok wcześniej. „Wzrost wartości aktywów netto jest przede wszystkim rezultatem uzyskania bardzo dobrych wyników finansowych. Miniony rok był dla nas kolejnym bardzo udanym okresem, w którym umocniliśmy pozycję Grupy na dynamicznie rozwijającym się rynku powierzchni magazynowych” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A. Z kolei łączna wartość portfela nieruchomości należących do Grupy (aktywa inwestycyjne), według wycen sporządzonych na koniec 2014 r., wzrosła o blisko 10% i wyniosła ponad 1,04 mld zł (244,2 mln EUR).

W 2014 r. skonsolidowane przychody MLP Group S.A. wzrosły o 12% do 102,8 mln zł. Ich głównym źródłem są przychody osiągane z czynszów z najmu. W minionym roku Grupa wypracowała 106,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 54,8 mln zł zysku netto, co oznacza porównywalne wielkości do wyników osiągniętych w 2013 r.

Miniony rok pod względem wielkości wynajętej powierzchni magazynowej był rekordowy w historii MLP Group. Grupa zawarła umowy najmu (w tym warunkowe oraz przedłużenia) na łącznie 256 tys. m2 powierzchni. Z tego blisko 195 tys. m2 dotyczyło umów podpisanych z nowymi klientami. Szczególnie udany był ostatni kwartał 2014 r., w którym Grupa podpisała warunkowe umowy najmu na łączną powierzchnię 158,4 tys. m2. Na koniec minionego roku łączna, wynajmowana i wybudowana przez MLP Group powierzchnia magazynowa wyniosła ponad 357,1 tys. m2, dla porównania na koniec 2013 roku powierzchnia ta wyniosła 303,7 tys. m².

Spośród realizowanych projektów inwestycyjnych w 2014 roku o łącznej powierzchni 71,9 tys. m², Grupa zakończyła budowę projektów o powierzchni 54 tys. m². W ramach bieżących projektów MLP Group ma do wybudowania łącznie ponad 174 tys. m2 powierzchni w parkach logistycznych: MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Poznań Zachód i MLP Teresin.

Grupa prowadzi obecnie sześć operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń i MLP Lublin oraz zakupiła grunt pod realizację nowego parku logistycznego MLP Teresin. Łączna wielkość posiadanego banku ziemi w Polsce wynosi 85,7 hektarów. Docelowa powierzchnia w tych inwestycjach sięga 773,6 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej. Oznacza to możliwość podwojenia obecnej skali działania. Uwzględniając także projekty będące w przygotowaniu, w regionie Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska oraz Polski Centralnej, w tym m.in. MLP Poznań Zachód i MLP Teresin, docelowa powierzchnia magazynowa MLP Group przekroczy 1 mln m2.

„Grupa znajduje się w doskonałej sytuacji finansowej. Posiadamy bardzo dobrą strukturę kapitałową umożliwiającą realizację długofalowych celów strategicznych, w tym znaczący bank ziemi zlokalizowany w atrakcyjnych lokalizacjach. W 2015 skupimy się w dalszej mierze na projektach BTS, które stają się istotnym filarem naszej strategii oraz na szybkim rozwoju w okolicach Poznania, na Śląsku oraz w Polsce centralnej. Zakładamy również intensyfikację rozwoju na rynku wrocławskim, który jest bardzo istotny z punktu widzenia naszej strategii i ekspansji geograficznej. Rok 2015 powinien przynieść również wejście MLP na rynek niemiecki – planujemy rozwój w okolicy Hamburga, Hanoweru i Berlina. Realizacja podpisanych umów powinna w 2015 r. przełożyć sie na duży wzrost wartości aktywów netto (NAV), które mają decydujące znaczenie przy wycenie Grupy przez rynek kapitałowy” – podkreślił Radosław T. Krochta.

 

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Grupa działa na rynku w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając wszechstronnych rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz stosowanie rozwiązania typu built-to-suit. MLP Group jest obecnie właścicielem sześciu parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń oraz MLP Lublin. W przygotowaniu są kolejne parki.

 

Źródło

 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.