Select Page


NordGlass: z certyfikatem BS OHSAS 18001:2007


serwis_NordGlass
 

Odpowiedzialna za produkcję część spółki NordGlass może poszczycić się Certyfikatem OHS 602576. Potwierdza on, że firma działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami BS OHSAS 18001:2007. Otrzymanie międzynarodowej specyfikacji wiązało się ze spełnieniem restrykcyjnych wymagań, dotyczących w szczególności obszaru projektowania, produkcji, sprzedaży i dostarczania szyb dla partnerów biznesowych firmy NordGlass. Jest to kolejny etap konsekwentnie realizowanej przez NordGlass Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to niezwykle istotny element strategii zarządzania czynnikami ryzyka oraz dbania o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. NordGlass, realizując, na co dzień politykę zapobiegania wypadkom, stwarza warunki do podniesienia ogólnej wydajności przedsiębiorstwa.
 
Zoptymalizowana struktura organizacyjna NordGlass
nordglass certyfikatNorma OHSAS 18001: 2007 to międzynarodowa specyfikacja, która została opracowana przez zespół podmiotów handlowych oraz międzynarodowych organizacji normalizacyjnych i certyfikacyjnych. Obejmuje ona obszary z zakresu planowania i rozpoznawania zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka, programu zarządzania OHSAS, struktury i odpowiedzialności, szkolenia, świadomości i kompetencji, konsultacji i komunikacji, kontroli operacji, przygotowania i działania na wypadek awarii, pomiaru, monitorowania i poprawy wydajności. Część produkcyjna spółki NordGlass musiała spełnić szereg restrykcyjnych wymogów, dotyczących ochrony środowiska naturalnego, dbania o higienę pracy, zapobiegania wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz ograniczenia skutków możliwych zanieczyszczeń.

„Dbając o nieustanne optymalizowanie zarówno mocy produkcyjnych, jak i strategii zarządzania postanowiliśmy wdrożyć, spełniającą międzynarodowe standardy, procedurę ograniczenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną środowiska pracy. – mówi Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu NordGlass – Największą wartością każdej firmy jest kapitał ludzki. Naszym pracownikom chcemy zatem zapewnić zarówno odpowiednie warunki do samorealizacji, podnoszenia swoich kompetencji, jak i bezpieczne środowisko pracy. Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu, mamy wpływ na większą wydajność, efektywność oraz satysfakcję naszego zespołu.”

Uzyskana specyfikacja OHS 602576 to kolejny certyfikat, którym została uhonorowana spółka NordGlass – poprzednie to certyfikat jakościowy ISO 9001 i certyfikat środowiskowy ISO 14001. NordGlass to firma, która stosuje nowoczesne rozwiązania, zarówno na etapie projektowania, jak i w trakcie produkcji, dostarczania i sprzedaży szyb do samochodów osobowych i ciężarowych, pojazdów szynowych, autobusów, pojazdów specjalnych oraz jednostek pływających. Dbanie o utrzymanie partnerskich relacji z kontrahentami, dostarczanie wyrobów i usług w terminie, unowocześnianie parku maszynowego oraz proekologiczna gospodarka zarządzania odpadami to podstawowe założenia Polityki Zintegrowanego Zarządzania, jaką stosuje spółka. Obrana strategia sprzyja zarówno angażowaniu wszystkich pracowników w podwyższanie ich wiedzy, jak i promuje działania na rzecz środowiska oraz higieny pracy. Działania te stanowią nieodzowny element sukcesu, na co dzień przyczyniając się do dobrej prosperity NordGlass.


 

Katagoria: inne sprawy techniczne
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 6 lat temu.